Et godt inneklima for Larviks elever: En prioritet for Venstre

Artikkelforfattere Odin Thune og Stig Halvorsen, Foto: Silje Østby Thune

For øyeblikket står vi overfor et vedlikeholdsetterslep på våre skoler som er estimert til mellom 700 og 800 millioner. En nylig rapport fra kommunen har avdekket 14 avvik knyttet til luft og inneklima. Dette er foruroligende, og kun elever ved våre to nyeste skoler, Fagerli og Mesterfjellet, kan med sikkerhet si at deres inneklima er optimalt.

Dårlig inneklima rammer spesielt de mest sårbare blant våre elever. Dette kan være alt fra manglende solskjerming til støyforstyrrelser fra trafikk eller ventilasjonssystemer. Tenk deg selv i et kontor uten ventilasjon – effekten på produktivitet og konsentrasjon er umiddelbar. Våre barn fortjener bedre.

Vi i Venstre finner denne situasjonen uakseptabel. Det forbauser oss at dette problemet ikke dominerer valgdebatten mer. Vi er for en moderne kommune, for kostnadskutt der det er mulig, og for tettere samarbeid med nabokommuner. Selv om vi vurderer salg av eiendommer som Romberggata, er dette alene ikke nok til å dekke behovene for våre skoler.

Men for Venstre er dette ikke et alternativ. Vi kan ikke la våre barn lide under slike forhold. Det er også viktig for oss å prioritere skolens vedlikeholdsbehov over andre prosjekter, som for eksempel oppussingen av Kvelde kirkegård, spesielt når Kvelde skole står overfor et vedlikeholdsbehov på 55 millioner kroner de neste 10 årene.

Vi i Venstre er dedikerte til å sette skolebygg vedlikehold øverst på dagsordenen for Larvik kommune. Vi tror at dette vil gjøre vår kommune enda mer attraktiv. Minst av alt skylder vi våre barn ren luft.

Odin Thune og Stig Halvorsen,
3. og 4. kandidat Larvik Venstre

(Artikkelen har vært publisert i Østlands-Posten 21.08.2023)