Anne Ingelill Engvik Kronborg , listekandidat for Averøy Venstre

foto: privat

Med engasjerte foreldre som forbilde kom jeg inn i lokalpolitikken med et ønske om å engasjere meg fordi jeg på et tidspunkt følte min aldersgruppe manglet i lokalpolitikken.

Anne Ingelill er født i 1984, og er bosatt i Øksenvågen. Hun er lektor ved Averøy ungdomsskole,

Hun ønsker at kommunen er mer på banen og utvikler skolen, skolemiljøet og området rundt til det beste for ungdommene og håper å få være med å jobbe aktivt for dette i kommunestyret.