Christine Blass, listekandidat

foto: privat

Christine er også ny i Averøy-politikken, og vi i Venstre er glad for å ha henne med på laget!

Født i 1976, bosatt på Stene, designer og med mange jern i ilden.

Vi vil ha et deltakende fellesskap med små forskjeller, bygget på tillit, toleranse og mangfold.