Det må bli billigere å reise kollektivt!

Beate, Ivar og Per-Helge smiler i solskinnet ute i ved kysten.
Våre fylkestingskandidater:Beate Johnsen, Ivar Bergundhaugen og Per-Helge Kalvehagen. Foto: Cecilie Christine Hunter, Foto: Cecilie Hunter

Kollektivtransport er bra for miljøet, folkehelsa og lommeboka. Men prisene har steget slik som andre varer og tjenester de siste årene. Det rammer de som er avhengige av buss og tog for å komme seg rundt.

Venstre vil gjøre kollektivtransport billigere og bedre for alle. Vi vil ha lavere månedskortpriser, og går til valg på å kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner. I tillegg vil vi ha familierabatt for aleneforeldre og et bedre tilpasset kollektivtilbud til ulike steder. Vi må gjøre det attraktivt for flere å velge kollektivtransport framfor bil.

Den grønne omstillingen er avhengig av at kollektivtilbudet blir tilgjengelig for alle. Grønn omstilling handler om å kutte utslipp, og i Agder er det en viktig forutsetning at det blir mer attraktivt og enklere for de som bor her, å ta grønne valg. Da er vi også helt avhengige av å bevilge nok penger til kollektivtransport og sikre at tilbudet er tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi.

Prisveksten i kollektivprisene de siste årene illustrerer manglende vilje til å følge opp nødvendige tiltak for å gjøre kollektivtilbudet i Agder mer attraktivt. Vi vet godt at et billigere månedskort øker sjansen for å la bilen forbli parkert hjemme. Dette var tilfellet i Oslo i november 2022, da kollektivprisene ble redusert med 40 prosent i en måned. Allerede første uken etter at tilbudet ble lansert hadde salget tredoblet. Det som er synd, er at det ikke ble innført som et varig tiltak av det rødgrønne byrådet.

For Venstre er det et klart mål å gjøre regionen vår mer miljøvennlig. Da må det bli billigere å ta grønne valg. Tiltakene må være kunnskapsbaserte. For når erfaringen tilsier at priskutt gir folk insentiver til å ta bussen, bør vi sørge for at prisen settes ned. Derfor ønsker Venstre å senke månedskortet med minst 250 kroner. Likevel er ikke dette nok.

Vi må sørge for at familier, både større og mindre, opplever kollektivtilbudet som godt. Derfor vil vi innføre familierabatt for alle typer familier. Det skal også være praktisk å ta kollektiv, og derfor må frekvensen på bussen økes i områder der det er behov. Det skal være mulig for folk å reise med kollektiv til jobb, skole, men også i fritiden. Adgangene skal ikke sette en grense for aktiviteter og et sosialt liv. Det eneste vi ønsker å ha klare begrensninger på er utslippene som forurenser regionen vår.

Studentene på UIA reagerer også på at de som bor i Kristiansand får gratis kort det første året. Venstre støtter studentene i at dette er en urettferdig fordeling som må komme alle studentene på UIA til gode. Videre koster det 570,- for et månedskort til å reise mellom campusene i Grimstad og Kristiansand. Denne summen må reduseres slik at UIA Grimstad og Kristiansand blir et enda større fellesskap.

Venstres løsninger for Agder har et klart mål om å gi den enkelte mer frihet, flere muligheter og å ta Agder fremover. Da må vi sørge for at det miljøvennlige tilbudet er billig og godt nok for hele samfunnet. Løsningen er ikke midlertidige kutt slik vi ser flere partier innfører, men varige fungerende tiltak.

Beate Marie Johnsen 1. kandidat fylkesvalget
Ivar Bergundhaugen 2. kandidat fylkesvalget
Per-Helge A. Kalvehagen 3. kandidat fylkesvalget