Hva vil Venstre med skolen?

Barn og ungdom bruker mye tid på skolen.

Historisk brukte vi «gamle» mindre tid på skolen, og våre mødre var i stor grad hjemmeværende. Hvis du er like gammel som meg, husker du også de timene vi fikk mast oss til å slå ball, gå tur eller gjøre noe helt annet enn timeplanen hadde på kartet.

Nå er skoledagene lengre, og elever blir utsatt for et større læringspress enn før. Foreldrene har begge jobb, besteforeldre står lengre i arbeidslivet, og skolen må ivareta elevenes behov, også på andre områder enn læringsfeltet.

Høyt press over lang tid, kan føre både til sykdom og utenforskap. Hvordan kan vi møte disse behovene samtidig som vi gir trygghet og god læring?

Venstre vil at alle elever skal møte en kompetent lærer som har tid og overskudd til å skape en spennende og motiverende skole. Lærere skal ha mulighet til oppdatering/videreutdannelse og bli verdsatt med en god lønnsutvikling.

Elevene må også få møte et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på, slik at de opplever mestring i en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger. Faller eleven ut med en lærer, så må eleven få trygghet og mulighet til andre lærerkrefter. For noen kan praktisk tilrettelagte tilbud være svaret.

Arbeidsmiljø er viktig, og skolebygg skal ha god kvalitet. Tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske er en forutsetning.

Venstre vil at skoler har skolebibliotek med et bredt utvalg av bøker, musikk og læremidler til utlån, og at det er tilgang på utstyr som sikrer at alle elever får vært med på alle aktiviteter.

Agder Venstre vil sikre et større tilbud av programfag på videregående. Det kan oppnås med digitale undervisningstilbud, eller utlån av lærere mellom skoler.

Vi vil styrke internasjonaliseringen, gjennom å bruke mulighetene i Erasmus+ til utveksling, besøksturer og vennskapsskoler. Internasjonal utveksling gir unik læring for livet. Venstre vil at alle som ønsker det skal få læreplass, også i regi av fylket. Dette kan stimuleres med å øke lærlingetilskuddet til bedrifter.

Beate Marie Johnsen

Fylkesordførerkandidat Agder Venstre