Nils Arne Øksenvåg, listekandidat Averøy Venstre

Foto: privat

Nils er født i 1976, og er bosatt i Øksenvågen. Han er Salgssjef Brunvoll Group.

Averøy kommune må legge bedre til rette for å skape bedre arenaer, slik at alle barn og unge skal kunne utøve den idretten/fritidsaktiviteten de måtte ønske. Dette må på plass for å øke attraktiviteten til enda flere innbyggere i kommunen. Her synes jeg kanskje mange av våre nabokommuner er flinkere enn oss.

Hva Nils mener er viktig for Averøy i kommende periode?

  • Verdsette frivilligheten.
  • Gratis leie av kommunale idrettsanlegg, på lik linje som øvrig kulturaktivitet får, slik som korps og musikkaktiviteter.
  • Støtte forebyggende arbeid blant unge.
  • Gratis svømmeopplæring for barn i barnehagealder