Sortland kommune er på 57. plass i utslippskutt

Jørn og Abid om klima, Foto: Jørn Martinussen

Sortland ligger på 57 plass i Framtiden i våre henders måling av hvor godt kommunen bidrar til å kutte klimagassutslipp.

Målingen for Sortland finner du her Resultat for Sortland.

Sortland Venstre mener kommunen må jobbe for å bli Norges beste kommune på klima i løpet av den neste fireårsperioden i kommunestyret.

Mellom 2009 og 2021 har Sortland kuttet sine utslipp med 19,9 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og vi er på 57. plass av totalt 356 kommuner. Dette er bra, men vi kan innføre en rekke tiltak for å kutte mer klimagassutslipp som å:

  • Stanse nedbygging av og reetablere mer natur.
  • Senke prisene på kollektivtransporten og utvide tilbudet.
  • Elektrifisere all kommunal transport og kollektivtrafikk.
  • Tilrettelegge for lademuligheter for elbåter i alle småbåthavner.
  • Kreve klimatilpasning i alle prosjekter.
  • Innføre klimabudsjett og klimaregnskap i kommunen.
  • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i kommunen.
  • Etablere et lokalt klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger basert på private initiativ.

Vi leser om klimaendringenes herjinger. Flom i Trøndelag, branner i Hellas eller nye globale temperaturrekorder. I Sortland må vi ta vår del av ansvaret for å stanse klimaendringene og nå klimamålet for 2030. Vi må få til et temposkifte for klimaet, der innsatsen trappes kraftig opp i neste periode, også her i kommunen.