Stem Venstre for bedre vilkår for næringsliv og oppstartsbedrifter

Oslo Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke

En stemme på Venstre i Oslo er en stemme på bedre rammevilkår for privat næringsliv og oppstartsbedrifter

Venstre mener et konkurransedyktig og sterkt næringsliv er viktig for å levere gode innbyggertjenester. Vi mener de beste løsningene skapes når offentlige og private aktører spiller på lag for å skape mest mulig verdi. Slik skaper vi et godt og bærekraftig samfunn.

Norge er i omstilling. Vi skal bli et lavutslippsland innen 2050, og industrien må endres fra grå til grønn. Venstre tror mange av løsningene i dette skiftet vil komme fra privat næringsliv. Politikere må derfor stille opp for nye næringer og innovasjoner for å nå klimamålene. Venstre er en pådriver i dette arbeidet.

Når du velger Venstre er du med å støtte innovasjon, omstilling og verdiskaping i Oslo.

Venstre skal:

  • Spille næringslivet gode, og tilrettelegge for innovasjon og grønn industri
  • Gjøre det enklere å starte egen bedrift og få tilgang på risikokapital
  • Jobbe for et tettere samarbeid med EU og det internasjonale markedet
  • Redusere skatt på arbeidende kapital for å være konkurransedyktig med utenlandske investorer
  • Samarbeide med private aktører for å levere gode innbyggertjenester

En stemme på Venstre er en stemme for frihet, fremtid og fellesskap.Guri Melby

Venstre går til valg på et blågrønt byråd. Vi mener de beste løsningene finnes i det liberale sentrum, ikke ytre venstre eller ytre høyre.

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet og fellesskap, og mot enkle populistiske løsninger.

Når du velger Venstre er du med og støtter opp om de liberale verdiene.

Jeg håper du vil bli med på laget. Godt valg!


Guri Melby
Partileder og Stortingsrepresentant for Oslo

Les valgprogrammet vårt her og se valglisten med våre kandidater her.