Vi trenger folk av alle slag i politikken

Rune Dreng, Foto: Elisa Amanda Nyheim Andersson

Vi er nå inne i det vi politikere kaller den korte valgkampen. Det betyr at det er ganske intenst – både for oss politikere og for velgerne.

Noen av oss politikere er rutinerte, andre ferske. Noen er unge, andre er eldre. Vi er menn, kvinner, norske eller av utenlandsk opphav. Kort sagt, vi kommer i mange ulike mønstre og fasonger. Felles for alle er at vi har lyst til å gjøre en innsats for demokratiet.

Det å stille navnet sitt til disposisjon på ei politisk liste krever litt mot. Du viser omverdenen hva du tror mest på. I det du gjør det, vil du også måtte være forberedt på å ta diskusjoner og møte motstand. Det er en del av det å stå på ei liste. Så vil motivasjonen være ulik for å stå der. Noen har lyst til å jobbe hardt for å komme inn i kommunestyret, andre ønsker at andre på lista skal komme inn i kommunestyret og andre ønsker å vise sin støtte ved kun å stå på lista.

Det ingen ønsker er å bli hengt ut eller oppleve personangrep. Dessverre er det slik at noen grupper er ekstra utsatt for dette. Ungdom, kvinner, de med minoritetsbakgrunn eller en annen seksuell legning. Ofte får disse gruppene ekstra tyn i kommentarfeltene og på sosiale media.

Vi trenger at du og andre heier på de som står på listene. Så vil jeg sterkt oppfordre dere som til stadighet sitter ved tastaturet og sprer eder og galle: Tenk dere om. Det er lov å være uenige i sak. Det er lov å stemme fram de som en mener er best egnet.

Ikke vær en av de som skremmer folk vekk fra politikken. Vi trenger alle å bidra for å få et best mulig og fungerende demokrati.

Rune Dreng
Listekandidat Larvik Venstre

Innlegget har vært publisert i lokalavisa Østlands-Posten, Larvik.