Et viktig løfte

Venstre

Et viktig løfte – lp.no

ALLE SKAL HA EN VENN I LILLESAND. Det ønsker Venstre å jobbe for. Da tenker vi på barn som føler seg utenfor på skolen og på fritiden. På ungdom og voksne som strever med å komme inn i arbeidslivet. På eldre og funksjonshemmede som møter fysiske hindre for å delta i samfunnslivet. På alle som strever på grunn av belastninger eller skam.

Gode relasjoner er det viktigste for å kunne leve et godt liv. Mangel på gode relasjoner bryter et menneske ned. Kommunen kan ikke gi alle en god venn, men de kan gjøre det mulig å treffe andre i et fellesskap.

«En venn i Lillesand» betyr også at Lillesand kommune skal oppleves som en venn av alle som har kontakt med kommunens tjenester. Det har vi alle, på et eller annet tidspunkt. Det er ikke det samme som at alle skal få oppfylt alle sine ønsker til enhver tid; en venn kan også være nødt til å si nei – da gjerne på en tydelig og vennlig måte.

Heldigvis er Lillesand en god by å bo i, der de fleste av oss trives og har det godt. Vi har gode tjenester, gode barnehager og skoler, god omsorg for de eldre. Vi har et stort utvalg av fritidstilbud, der mange frivillige engasjerer seg.

Men vi kan alltid bli bedre. Venstre vil ha fortsatt fokus og oppmerksomhet på å hindre ensomhet og utenforskap. I vårt program kan du lese hvilke konkrete forslag vi har til forbedringer. Men først og fremst handler det om en holdning. Dette vil vi: Alle skal ha en venn i Lillesand.

Jens Tennebø Jensenius
6. kandidat for Lillesand Venstre