Tas det ikke grep vil dette ramme både akuttfunksjonene og fødetilbudet på Stokmarknes

Helsesykepleier
Helsesykepleier, Foto: RawPixel

Det vil bli enda større utfordringer i rekrutteringen til sykepleieryrket. Søkertallene til utdanningen er så lav at varsellampene lyser rødt.

Dette er svært bekymringsfullt, og tas det ikke grep vil dette ramme både akuttfunksjonene og fødetilbudet ved Stokmarknes sykehus

De foreløpige tallene for sykepleierutdanninga ved UiT før studieavgiften er betalt 1. september viser følgende:

  • Hammerfest: 70 plasser – 12 møtt opp
  • Harstad: 70 plasser – 25 møtt opp
  • Tromsø: 145 plasser – 152 møtt opp
  • Narvik: 70 plasser – 28 møtt opp

Søkertallene til utdanningen er så lav at varsellampene lyser rødt.

Vesterålen som region har allerede utfordringer med å få tilsatt sykepleiere i kommunale stillinger.

Mangelen på sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter vil fortsatt øke i hele landet.

Og verst er det her i i nord. Ved Nordlandssykehuset i Vesterålen har det vært bemanningskrise og høyt sykefravær har gjort hverdagen vanskeligere. De har etter en aktivt og målrettet jobb fått ansatt flere sykepleiere i både faste stillinger og lengre vikariater.

Utfordringene framover vil være at det ikke vil bli utdannet nok sykepleiere til å dekke etterspørselen.

Noe som på sikt vil avhjelpe krisen er forebyggende helsearbeid.

Forebyggende helsearbeid er kjernen i Venstres helsepolitikk. Det redder liv, forebygger sykdom, øker livskvaliteten til den enkelte og sparer fellesskapet for store kostnader.

Det er først og fremst i kommunen god helse skapes. Det er i lokalsamfunnene folk lever sine liv og der det produseres både helse og uhelse. God helse gir den enkelte frihet og livskvalitet. Ansatte i helse- og omsorgssektoren er våre oppstrømsarbeidere.

Verst er det her i nord. Ved Nordlandssykehuset i Vesterålen har det vært bemanningskrise og høyt sykefravær har gjort hverdagen vanskeligere.

Det slukkes branner, men det forebygges enda flere i kommunen. Uten den viktige forebyggende innsatsen i kommunene, ville spesialisthelsetjenesten kollapset.

Vi må ta kampen og prioritere ressurser til primærhelsetjenesten.

Vi vet hvor viktig det er at mor får god oppfølging både under og etter svangerskapet. Vi vet at starten for en ny familie legger viktige grunnsteiner for resten av livet. Vi vet at skolehelsetjenesten og helsestasjonene våre bidrar til den gode starten i mange familier.

Derfor vil Sortland Venstre prioritere forebygging og den tidlige starten i livet. God helse skapes først og fremst utenfor helsetjenestene. Gjennom høykvalitets barnehager, skoler, gode foreldre, mangfoldig fritidstilbud, tilrettelagte tur- og aktivitetsområder legges det til rette for gode og meningsfulle liv og trygg barndom.

Men, det er når det svikter på disse områdene at folk blir syke. Da kan skolehelsetjenesten, helsestasjonene, PP-tjenesten, barnevernet med flere utgjøre den viktige forskjellen.

Det koster å utdanne sykepleiere, viktig å ta vare på de vi har. Mange slutter etter kort tid, de må få ei anstendig lønn for at vi skal klare å beholde dem.

Hva er vitsen med å utdanne masse sykepleiere som forsvinner etter kort tid? I stedet bør vi gi dem som er sykepleiere ei anstendig lønn.

Sortland Venstre vil prioritere forebygging og den tidlige starten i livet.