Kollektivtrafikk i Lier – en nøkkel til bærekraftig utvikling

Tove Hofstad og Anders Wengen vil kjempe for et bedre og billigere kollektivtilbud i Buskerud, Foto: Venstre

Gode kollektive muligheter er ikke bare bra for mobilitet, det er en nøkkel til en bærekraftig og levedyktig fremtid for hele vår region.

Lier, med sine grønne dalsider, rike landbruksjord, historiske arv og voksende befolkning, er en kommune som blomstrer. Snart smelter Lier kommune sammen med Drammen i fjordbyen på Lierstranda. Med befolkningsveksten kommer imidlertid også transportutfordringer som krever bærekraftige løsninger.

Venstre mener at kollektivtrafikk er et av de viktigste verktøyene vi har for å sikre en bærekraftig utvikling i Lier og Drammensregionen.

I fylkestingsdebatten under Goldagan på Gol i juli gjorde Fremskrittspartiet det klart hvor deres ambisjon for kollektivtrafikken i Buskerud ligger. For Frp er det IKKE noe mål å forbedre kollektivtilbudet. Verken for ungdom, pendlere eller andre. Målet er at det ikke skal bli verre. Lavrans Kierulf skal ha for ærligheten.

For Venstre i Buskerud og vår region er ambisjonen en helt annen. Vi ser at kollektivtrafikk spiller en avgjørende rolle i å redusere trafikkbelastningen på veiene. Vi lever i en tett befolket del av landet. Drammensregionen opplever stillestående biltrafikk på innfartsveiene i morgenrushet, gjennom byen og ut på ettermiddagen. Innover mot Asker, Bærum og Oslo vet alle som har stått i trafikken inn og ut på E18 at veinettet er fullt. Disse trafikkinfarktene gir luft- og støyforurensning og økt klimabelastning.

Ved å tilby et pålitelig, hyppig og tilgjengelig kollektivtilbud kan vi oppmuntre flere til å velge kollektive transportalternativer fremfor privatbil, noe som vil redusere trafikkproblemene og bidra til mindre støy og renere luft. Da vil veien bli tilgjengelig for næringsaktører som ikke har andre alternativer.

Videre vet vi at et godt kollektivtilbud vil være er en kilde til inkludering og tilgjengelighet for alle innbyggerne i Lier. Et velfungerende kollektivnettverk gir muligheten til enkel og rimelig reise til arbeidsplassen, skoler, helsetjenester og fritidsaktiviteter. Dette er spesielt viktig for dem som ikke har tilgang til egen bil eller for dem som av ulike årsaker ikke kan kjøre, som ungdom, eldre og personer med redusert mobilitet. Ved å sikre god kollektivdekning, sørger vi for at ingen blir stengt ute fra det aktive samfunnet. Dette gjelder spesielt for innbyggere som bor øverst i bygda. Ukrainske flyktninger i introduksjonsprogram på Stoppen som må hente i barnehage og SFO i Sylling må ha et bedre busstilbud enn i dag.

Gode kollektive muligheter er ikke bare bra for mobilitet, det er en nøkkel til en bærekraftig og levedyktig fremtid for hele vår region. La oss sammen jobbe for å utvikle et moderne og attraktivt kollektivtilbud som sørger for bedre miljø, bedre mobilitet og et enda mer blomstrende Lier!

Venstre mener det er på tide å satse på kollektivtrafikk som en nøkkelfaktor for Lier og Drammensregionens framtidige utvikling. Derfor går Venstre til valg på at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt. Vi vil jobbe for flere avganger på tog og buss og senke prisen på månedskort. Vi vil jobbe for smartere ruteplanlegging slik at buss korresponderer med tog, teste ut ekspressbusser fra Tranby til Asker og Drammen og jobbe for at tog i retning Kongsberg stopper på Lier og Brakerøya. Vi vil prioritere at all ungdom mellom 16 og 19 skal få gratis månedskort, samt jobbe hardt for å få et sømløst billettsystem der du kan reise med samme billett på tog og buss, på tvers av Buskerud, Akershus og Oslo.

 

Tove Hofstad, ordførerkandidat i Lier og 2. kandidat til fylkestinget i Buskerud

Anders Wengen, 1. kandidat til fylkestinget i Buskerud