Venstre ønsker autorisasjon til besøkssenter for Jomfruland nasjonalparken

Jomfruland nasjonalpark
Solfrid Rui Slettebakken

Kragerø er en nasjonalparkkommune og fikk autorisasjon for et besøkssenter høsten 2021.

Nå skal denne fornyes i løpet av høsten 23. Hvordan ligger det an med denne søknaden? Blir den sendt i god tid slik at vi kan oppjustere den viss den ikke oppfyller kravene fra Miljødirektoratet?

Vi er redd at hvis det skulle bli avslag, kan det være vanskelig å komme inn i søknadsbunken igjen.

 

Pr i dag har kommunen bestemt seg for å opprette et midlertidig besøkssenter i Fyrmesterboligen der Jomfrulands-utstillingen har holdt til. Det synes Venstre er klokt. Det handler om å utnytte de byggene vi har. Videre tenker vi at Fugletårnet er en flott satellitt for formidling av intensjonen til besøkssenteret. Visnings-senteret i B13 er og en mulighet for barnehager og skoler til å få en innføring i hva de kan oppleve i nasjonalparken på Jomfruland og få vite om miljøet i denne marine nasjonalparken.

 

Venstre synes det er avgjørende at nasjonalparken blir en «lærebok» for vår framtid, det betyr først og fremst for barn og unge. Vi tror at autorisasjon fra Miljødirektoratet er inngangsbilletten til å kunne ansette en pedagog som kan drive med aktiv formidling om nasjonalparken gjennom hele eller deler av året.

Vi vet at Oslofjorden «skriker etter» restaurering! Dette gjelder så visst Kragerøfjorden også. All god naturfaglig formidling og tiltak må mobiliseres. En autorisasjon videre i årene som kommer, vil bli avgjørende for at vi klarer å oppfylle kravene til at nasjonalparken får den statusen i Kragerø, Telemark og Norge som den fortjener.

 

For enda mer forpliktelse for Kragerø kommune, ser vi gjerne skiltet «Nasjonalpark-kommune» ved nedkjøring til Kragerø på E18. Vinje kommune har dette på E134.

 

Kragerø 25.august 2023

Solfrid Rui Slettebakken

Venstre