Bæsterålen – samarbeid staves med to bokstaver: VI

Foto: Rebekka Borsch

Kjære Bæsteråling

Skal vi ikke bare gifte oss og slutte å være bukseforlovet, ta ansvar og forplikte oss til felles innsats for våre barn og framtidas utfordringer.

Kronikør Jørn Martinussen Sortland Venstre

Med hjerte for Vesterålen❤️

Om vi er fra Vesterålen, Fæsterålen eller Bæsterålen er ikke det viktigste. Det som teller er at vi alle bor i Vesterålen og at alle vil det beste for vår region. Som kjent er vi aller sterkest når vi står samlet og har søkelys på samarbeid til det beste for våre barn, unge voksne, voksne, og våre eldre.

Et kjent sitat sier at: «Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess». Et annet sitat sier at: «Mange hender gjøre arbeidet lett». Det disse sitatene har til felles er at de sier noe om verdien av å samarbeide.

Jeg tok aktiv del i kommunesammenslåings debatten ved forrige korsvei. Det ble ingen sammenslåing i Vesterålen sist dette var oppe til behandling i Vesterålskommunene. I stedet for ei sammenslåing skulle Vesterålskommunene samarbeide tettere. «Jommen sa jeg smør». Det politiske samarbeidet i Vesterålskommunene ble definitivt ikke bedre av at dette ble vedtatt.

Sitat: Selv det beste blir usmakelig når det tvinges på en.

Sist da kommunesammenslåing var et tema, var det mulig å avholde lokale rådgivende folkeavstemninger for å få vite innbyggernes mening. Men tanken bak var j*** dårlig gjemt.

Både prosess og resultat opplevdes på ingen som helst måte som legitim. Og ettertiden har vist at rådgivende folkeavstemminger mer var som skuebrød å regne. Tvangsekteskap er forbudt ved norsk lov og strider mot menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner. Og det med god grunn!

Tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms opplevde de fleste som arrogant og den var mot befolkningens vilje. Vedtaket neglisjerte Finnmarks store betydning som fundament for finnmarkingenes identitet, stolthet og samhold. Venstre vil ha et demokratisk samfunn. Bruk av tvang harmonerer på ingen som helst måte med dette.

Venstre er opptatt av lokaldemokratiet og vil ha åpne og sterke kommuner. Vi har alltid vært en sterk forsvarer for kommunalt selvstyre, desentralisering av makt, folkelig deltakelse i styringen og begrensning av statens rolle. Bruken av tvang står i grell kontrast til dette!

Frihet, innflytelse og engasjement på lokalt nivå betinger reell mulighet til påvirkning. Det er i dag ikke samsvar mellom det ansvar kommunene er pålagt, og de reelle politiske påvirkningsmuligheter lokaldemokratiet har. Vi vil gi lokaldemokratiet et reelt handlingsrom.

Sitat: Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.

Vi må finne sammen med de øvrige Vesterålskommunene, og ta opp igjen de gode intensjonene i reformforslaget. Vi må se verdien i å samarbeide der hensikten er å gi et fullverdig tilbud til alle Vesterålens innbyggere. For å ta et eksempel. Vi har i alle kommunene utfordringer med mennesker som sliter med psykisk helse – og rusutfordringer. Disse utfordringene kjenner ingen kommunegrenser.

Vi må ikke bare snakke med store ord om solidaritet. Vi må følge opp i praktisk handling. Solidaritet er motstykket til egoisme. Å samarbeide for bl.a. å unngå uhelse er solidaritet i praksis.

Det er utrolig hva Vesterålingene klarer å skape av entusiasme til fordel for hele regionen:

  • Vesterålingene sluttet helhjerta om å få VG lista til Sortland
  • Vi sto sammen og fikk åpningen av Viasats UEFA Champions League til Myre.
  • Vi sto sammen og fikk Arctic Race of Norway til å legge ruta innom Vesterålen.
  • Vi slutta opp om Huinndagan i Alsvåg.
  • Vi slutta opp om Reginedagan.
  • Og vi slutter opp om Fæsterålen på Sortland kommende helg.

– Alt dette til stor begeistring fra alle i Vesterålen. Vi har opplevd at TV bilder har flagret over tv skjermen i tillegg til flotte medieoppslag, og da var vi alle Bæsterålinger. Vi identifiserte oss som Vesterålinger, og vi kjente på følelsene av identitet, stolthet og samhold. Dette er det Bæsterålen handler om.

  • Vi har alle slått ring om lokalsykehuset, vi har alle slått ring om Kystvaktbasen, og vi har alle kjempet for å beholde flytilbudet.

Suksessfaktoren var i alle disse eksemplene samarbeid. Mottoet var, dette får vi til! Innstillingen var den rette og vi fikk det til. Vi var alle stolte og vi identifiserte oss som Vesterålinger.

Sitat: Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer.

Hvorfor skulle vi ikke makte og få til det som sitatet sier noe om i forhold til samarbeid om et bedre tjenestetilbud. Mange små kommuner leverer gode tjenester – men det er ikke noen forutsetning at vi leverer dårlige tjenester for å bli bedre. Vi kan gjøre et godt tjenestetilbud enda bedre ved å jobbe sammen i en kommune.

SP sin 1. kandidat på Sortland sier at han tror at alle partiene har fellesnevnere som kan være aktuelle i forbindelse med samarbeid. Sortland Venstre tar gjerne dette et skritt videre – alle kommunene har fellesnevnere som kan være aktuelle i forbindelse med et samarbeid.

Mener man noe med en forlovelse så gifter man seg etter hvert, og forlovet har kommunene vært lenge.

Hvorfor samarbeider vi ikke fullt ut som et lag?

Et fotballag som består av individualister, er sjelden nøkkelen til suksess. Det er viktig å være god, men ikke selvgod. Suksessen ligger i å gjøre hverandre enda bedre! Den som vil ha suksess, må inderlig unne andre suksess!