Vi tar Larvik framover

Kari-Lise Rørvik, ordførerkandidat for Venstre i Larvik, Larvik Venstre

«Du vinner ikke valget ved å snakke om det alle er imot, mamma! Kan du ikke heller gjøre som de andre og bare snakke om det folk vil høre?» Barna er mine beste kommunikasjonsrådgivere i valgkampen. Samtidig er jeg og Venstre opptatt av å drive en ansvarlig politikk, og da kan vi ikke la være å snakke om det som folk ikke vil høre. Men hva er det folk egentlig vil høre rundt omkring i Larvik?

Jeg tenker over dette mens jeg går tur i en skog i Brunlanes. Det er vått og grått, men kornåkeren langs skogen skinner gyllent, og på de hemmelige stedene mine finner jeg kantareller. Jeg går opp på en ås og ser utover mot Bramskjæra. Det slår meg igjen og igjen: Jeg elsker å bo i Larvik! Larvik har alt og er alt. Jeg kan gå på sopptur, oppleve magiske skoger og se utover havet – og det rett etter jeg har kjørt datteren min til Studio Nille. For i Larvik er mulighetene store.

Engasjér deg på kommunenivå

Felles for alle lokalsamfunnene i kommunen er at barna skal på helsestasjonen, i barnehagen, på skolen, og at de eldre skal ha et tilbud når helsa skranter. Vi skal ha kulturtilbud, idrett, veier, barnevern, vann og avløp. Engasjementet og kunnskapen om kommunens økonomi kommer gjerne fram først når et av disse tilbudene forsvinner eller ikke er bra nok. Når skoler og barnehager foreslås nedlagt. Men da er det ofte for seint.

Derfor håper jeg at innbyggerne i kommunen engasjerer seg og leser de lokale partiprogrammene nå. Det holder ikke å være enig med et parti på nasjonalt nivå, for det er på kommunenivå det bestemmes om man skal legge ned skoler, om man vil satse på tidlig innsats, og om man vil styrke helse og omsorg.

Folk skal bli hørt

Larvik Venstre vil at folk skal få ta del i og påvirke utviklingen av sine lokalmiljøer. Derfor mener vi det er viktig å styrke det lokale folkestyret og etablere nærdemokratiutvalg. Er skolen viktig for Hvarnes? Ja, så skal folk der bli hørt i saker som dreier seg om skolen. Med engasjementet vi har i lokalsamfunnene kan vi bygge kommunen nedenfra og opp.

Larvik Venstres ønsker for kommunen vår og folka som bor der

Larvik Venstre vil legge penger i tidlig innsats og sørge for at det er trygge og kompetente voksne i barnehagene. Vi vil ha flere miljøterapeuter inn i Larvikskolen slik at vi kan få et enda sterkere lag rundt elevene våre som kan motivere til læring og motvirke mistrivsel og frafall. Larvik Venstre ønsker å opprettholde og styrke skoler, helsestasjoner, bo- og omsorgssentre, svømmehaller og kulturskoletilbud rundt i kommunen fordi det er viktig for å holde liv i lokalsamfunnene. Det fremmer også folkehelsen og motvirker ensomhet. Venstre vil også være med på å styrke frivilligheten fordi frivillige organisasjoner og dugnadsarbeid knytter folk mer sammen.

Vi vil at kommunen skal legge til rette for et nyskapende næringsliv og at den støtter sosiale entreprenører som Get Academy og sportsteknologiselskapet Dribblr. Vi mener at kommunen må sørge for at steinindustrien med blant annet Lundhs og Larvikittblokka, har gode rammevilkår og kan satse på grønn omstilling og bærekraftig produksjon av naturstein. Venstre vil også at vi skal satse på interkommunalt samarbeid siden dette kan styrke tjenestene og holde kostnadene nede. Derfor ønsker vi at Larvik skal gå inn i Vestfold vann. Vi kommer også til å jobbe for at kommunen søker mest mulig samarbeid med andre kommuner når det gjelder nitrogenrensing, renovasjon, snødeponier, IT og digitalisering, kultur og så videre.

Larvik Venstre ønsker også at alle skal ha mulighet til å bo i Larvik. Det er vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet nå fordi det er mulig å kjøpe hus uten boplikt i attraktive, kystnære områder, som for eksempel Langestrand, Torstrand og på Østre Halsen. Dette fører til mange mørke vinduer og en nedgang i antall elever ved skolene våre. Larvik Venstre sørget for utvidet boplikt i 2023, og vi vil at dette også skal gjelde for hele kystlinja i Larvik. Vi vil også at det bygges flere rimelige boliger for yngre og aleneboende, samt at de som skal ha sin siste bolig har råd til å flytte fra hus til leilighet.

Så hvorfor velger likevel flere å flytte til Larvik når for eksempel Drammen og Sande ligger nærmere et stort arbeidsmarked? Naturen, fortalte en trønder meg. Tap av natur utgjør den største trusselen mot vår livskvalitet og frihet. Larvik Venstre vil derfor stanse nedbyggingen av naturen i Larvik. Kysten og skogene i Larvik er spesielt viktige for friluftsliv og naturmangfold, men disse er under kontinuerlig press. Vi må ta vare på badebukter og viker og eventyrskogene med hemmelige stier og kantareller! Vi vil ta vare på naturen i Larvik. Det innebærer at vi kommer til å si nei til nye hytteområder og nei til Mummiparken.

Jeg vil høre hva du mener

Så kommer spørsmålet ditt (hvis du fortsatt leser): Hva i all verden var det hun skrev der oppe i starten? Larvik har alt og er alt… Du tenker kanskje at “Larvik mangler da så mye”: Et levende sentrum. Storbyfølelse. Høyfjell. Norges rikeste som heller vil flytte til Sveits. Industri. Dobbeltspor til Oslo. Og du er kanskje kritisk til politikernes prioriteringer, til administrasjonens størrelse, til kjøp av rådhus, skoler som ikke har forsvarlig innemiljø, eldreomsorg som blir belyst i Brennpunkt og kommunale bygg som ikke brukes?

Jeg vil at du skal fortelle meg hva du brenner for. Jeg vil høre – og ikke bare fortelle deg hva jeg tror du vil høre. Vi har mye vi må gjøre annerledes og forbedre i tiden framover, og vi må være villige til å gjøre ting annerledes og på nye måter. Men målet må være at det hele tiden er endring til det bedre.

Jeg drikker kaffe og ser utover Larviksfjorden. Havet er sølvgrått, det er rolig. Sommeren er på hell, og høsten og kommunevalget nærmer seg. Vi skal være stolte av hvem vi er og hva vi har i Larvik. Vi er Larvik. Godt valg!

Kari-Lise Rørvik
ordførerkandidat for Venstre i Larvik