Asker Venstre på besøk hos Ånnerudtoppen barnehage: Lover å kjempe for foreldrenes valgfrihet og mer forutsigbare rammevilkår for de private barnehagene

Fra venstre: Daglig leder Per Erik Jenssen, som også er leder i PBLs lokallag i Asker, Abid Raja (V) og Elisabeth Holter-Schøyen, førstekandidat Asker Venstre.
Fra venstre: Daglig leder Per Erik Jenssen, som også er leder i PBLs lokallag i Asker, Abid Raja (V) og Elisabeth Holter-Schøyen, førstekandidat Asker Venstre., Privat

I en tid der barnehagepolitikk har fått økende oppmerksomhet, tok Asker Venstres førstekandidat, Elisabeth Holter-Schøyen, og nestleder i Venstre, Abid Raja, turen til Ånnerudtoppen barnehage. Målet med besøket var å få innsikt i de utfordringene og mulighetene private barnehager står overfor i dagens samfunn.

Private barnehager kan bidra til trivsel og ernæring

Daglig leder Per Erik Jenssen understreket viktigheten av politikere som besøker barnehager for å forstå virkeligheten bak debatten om private barnehager. Ånnerudtoppen barnehage, med sitt fokus på natur og et eget kokktilbud for barna, viser hvordan private barnehager kan bidra til trivsel og ernæring.

En viktig diskusjon som ble tatt opp under besøket, var matpengene i private barnehager. Jenssen poengterte at moderate matpenger på 400 kroner per måned gjør det mulig å opprettholde et eget kokktilbud, noe som gagner alle barn uavhengig av bakgrunn.

Venstres ønske om å styrke foreldrenes valgfrihet

Abid Raja uttrykte sin beundring for den innsatsen som gjøres i private barnehager og understreket Venstres ønske om å styrke foreldrenes valgfrihet. Raja fremhevet også behovet for rullerende opptak, som kan hjelpe foreldre med å komme raskere tilbake i jobb etter foreldrepermisjonen.

Det er imidlertid bekymring for den økonomiske situasjonen i privat barnehagesektor. Raja uttrykte sin frykt for at regjeringens planer om ny finansiering og styring kan forverre situasjonen. Derfor forpliktet han seg til å kjempe for foreldrenes valgfrihet og forutsigbare rammevilkår for private barnehager.

Viktig å opprettholde mangfoldet i barnehagetilbudet

Elisabeth Holter-Schøyen sa at ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier dem. Derfor vil vi prioritere å bruke pengene på ting som kommer barna og foreldrene til gode.

Les mer om besøket på barnehage.no.
Besøket er også omtalt i Røyken og Hurums Avis.