Et aldersvennlig samfunn

Therese Hofstad-Nielsen fra Frogn Venstre tar opp mangelen på antall sykepleiere., Foto: Lene Imbsen

En av Venstres hovedsaker ved dette valget er et aldersvennlig samfunn, og vi har spesielt fokus på forebygging og digitalt utenforskap for eldre.

Vi blir stadig flere eldre og vi vet at å forebygge skader, spesielt fallskader, kan bidra til økt trygghet når vi vet vi skal bo hjemme lengre. Frogn har i snitt 24 hoftebrudd i året, og dette, i tillegg til de personlige og sosiale kostnadene, har en kostnad for samfunnet vårt på cirka 13 millioner kroner.

Med en presset kommuneøkonomi og mangel på helsepersonell landet rundt så vil vi være mer og mer avhengig av å tenke nytt, og mer avhengig av frivillighet.

I 2019 hadde vi underskudd på cirka 7.200 sykepleiere og helsefagarbeidere. Selv om man anslår at det vil bli vekst av helsepersonell opp mot 2040 med cirka 21.000 sykepleiere så vil vi likevel ha en mangel på cirka 14.000 årsverk av helsepersonell – og dette er i beste fall, dersom eldre er friskere og sprekere enn vi tror de vil være.

I det mest realistiske alternativet forventes et underskudd på nesten 70 000 årsverk i helse og omsorgstjenesten innen 2040. Hvis eldre er mindre spreke og friske enn vi forventer så beregnes det et underskudd på hele 124.000 årsverk.

Å satse på forebygging er derfor utrolig viktig.

Flere og flere må, og vil, bo hjemme lengre. Helsepersonell må fremover prioriteres til de sykeste. Kommunen må ha en enda større satsning på velferdsteknologi, både fordi vi blir flere som trenger å motta tjenester og fordi vi blir færre til å gjennomføre disse oppgavene.

Skal vi lykkes med velferdsteknologi må jo brukerne av dette være trygge på å benytte seg av hjelpemidlene. Venstre vil derfor jobbe for en egen stilling som har som oppgave å gi innbyggerne veiledning, opplæring og trygghet i bruk av data og annen velferdsteknologi, gjerne i samarbeid med helsestasjon for eldre. Da kan eldre som ikke er så kjent med teknologi, bli tryggere på for eksempel kontakt med fastlege digitalt, bruk av bank-id, digital hjemmetrening i gruppe, for ikke å snakke om alle de mer avanserte hjelpemidlene som vi har mulighet for å benytte i dag for å trygge hjemmesituasjon.

Videre vil vi:

  • Styrke fastlegeordningen ved å utvide kommunens fastlegekontor
  • Ha en dedikert stilling til datahjelp for eldre
  • Jobbe for at Frogn blir sertifisert som Trygg lokalsamfunn kommune, og som en demens-vennlig kommune
  • Innrette helsetjenestene våre på en måte som hindrer at eldre hjelpetrengende måtte forholde seg til veldig mange forskjellige hjelpere.