– Fire år for klima, naturen og Oslofjorden. Jeg er stolt over alt vi har fått til

Elisabeth Holter-Schøyen
Elisabeth Holter-Schøyen, Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Vår førstekandidat Elisabeth Holter-Schøyen, leder av Hovedutvalg for samfunnstjenester, delte nylig i et leserinnlegg i RHA en oppsummering av de gode prestasjonene og de viktige prosjektene som har preget den siste fireårsperioden.

LESERINNLEGG: Denne fireårsperioden er ubønnhørlig snart over. Jeg er stolt over alt vi har fått til! På tross av alt vi har måttet håndtere i denne særdeles spesielle perioden.

Hovedutvalg for samfunnstjenester har i perioden hatt 32 møter og behandlet 223 saker. Store som små. Mye har dreiet seg om harmonisering, men mest av alt har vi jobbet med viktige temaplaner.

Vi startet perioden med Temaplan Handling mot klimaendringene og avslutter med Temaplan for Naturmangfold. To av de viktigste i vår tid, da global oppvarming og tap av natur er vår tids største samfunnsutfordring. Og imellom der har vi jobbet med andre viktige planer som Temaplan for Vann og vannmiljø, oppfølging av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, Temaplan Eiendom og mye, mye mer.

Hvordan Asker skal følge opp alle tiltakene i Helhetlig tiltaksplan for en ren og frisk Oslofjord med et aktivt friluftsliv har vi gitt et særskilt fokus. Utvalget har også på eget initiativ tatt opp andre saker og tiltak lokalt som er med på å redde Oslofjorden.

Faksimile
Faksimile

Vi har hatt stor oppmerksomhet på sirkulær økonomi og har i perioden jobbet med etablering av et ombrukshandlesenter i samarbeid med lokalt næringsliv. Og i november 2022 kunne vi med stolthet åpne Norges største ombrukshandlesenter i Slemmestad. Det vitner om en kommune med ikke bare høye ambisjoner og mål – men også vilje og handlekraft.

Asker har oppnådd både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for vårt arbeid innen klima, miljø og sirkulær økonomi. Det var med stolthet vi kunne ta imot BBC til Torvbråten skole for opptak til deres dokumentar om klimavennlige formålsbygg i Europa. Her var Torvbråten et av fire prosjekter.

Asker ble valgt ut som en av 12 byer/tettsteder til å være pilot i Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Prosjektet er en del av EUs nye European Circular Economy Action Plan som skal støtte Europas grønne omstilling ved å fremme sirkulær økonomi.

Da NRK Dagsrevyen skulle dekke naturtoppmøte i Canada, ønsket de å fokusere på et av hovedtemaene på møtet som er hvordan menneskelig aktivitet/forbruk truer naturen. NRK ønsket et positivt eksempel på hvordan vi kan satse på ombruk og bidra til redusert forbruk. De synes det er interessant at en kommune satser slik Asker gjør, og viste fram Omigjen som et positivt eksempel på hva som kan gjøres.

Kommuner og fylkeskommuner inviterer seg selv til Asker, og Torvbråten og Sydskogen skoler for å høre hvordan vi har jobbet med disse fyrtårnsprosjektene innen klimavennlige formålsbygg – Norges 2 første Svanemerkede skoler. Og ikke minst hvordan vi har jobbet i et godt samarbeid mellom administrasjon og politikere. Det er også hyggelig å bli invitert til å holde innlegg om dette på konferanser som handler om disse temaene. Både klimavennlige formålsbygg, men også utslippsfrie anleggsplasser.

Det har vært et godt tverrpolitisk samarbeid i utvalget, og vi har hatt gode prosesser. Det har selvsagt vært friske diskusjoner – men alt i en trygg og god tone og med respekt for hverandre.

Jeg er stolt og ydmyk over alt vi har fått til i denne 4 års perioden. Tusen takk til hver og en især i utvalget. Dere har alle bidratt til et konstruktivt og fruktbart samarbeid.

Takk også for at vi har så utrolig dyktige og dedikerte folk i vår administrasjon. Som hver dag jobber for å gjøre Asker og verden litt bedre. Under særdeles god ledelse av direktør for samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum, og med utvalgssekretær Ellen Gangnæs som har holdt styr på oss alle.

Jeg kommer til å savne dette utvalget. Og alt det har stått for. Nå er grunnlaget lagt med mål og strategier for Asker, og oppgaven for neste periode blir å følge dette opp.

Du kan også lese leserinnlegget i Røyken og Hurums Avis.