Forståelsen av omstilling, en reprise

Stig Halvorsen, Foto: Elisa Amanda Nyheim Andersson

Larvik Venstres 4. kandidat, Stig M. Halvorsen (bildet), har skrevet en kommentarartikkel. Han mener at tillit er viktig når vi skal omstille og forbedre kommunen vår. Alle gode krefter må tas i bruk og vi må stå i disse prosessene sammen.

Å være positiv til våre ansatte i kommunen, blir av enkelte sett på som mangel på vilje til omstilling. Å lytte til og følge rådene kommunedirektøren gir angående kommunens inntekter, er en hvilepute, mener enkelte. Jeg mener at det å ha tillit til kommunedirektøren er avgjørende i den situasjonen kommunen vår er i. Derfor synes jeg det er svært underlig at når vi har et vedtak som kalles «Bærekraft 2030» som skal legge føringer for hvordan vi skal omstille og effektivisere kommunen, så virker det som at enkelte partier likevel kjører sololøp og kommer med de mest «geniale» trekk på egen hånd.

Jeg og Larvik Venstre forutsetter at kommunedirektøren til enhver tid jobber for å forbedre og utvikle driften i kommunen. Vi forutsetter at sakene som kommer på bordet til politikerne er gjennomarbeidet og kommer uten en politisk baktanke. Hvis enkelte partier mener at dette ikke er tilfelle, så er det på tide å si det høyt: At kommunedirektøren ikke har deres tillit.

Jeg registrerer at ordfører Erik Bringedal har møtt stor motstand blant sine egne i det siste. Men for meg ser det ut som at han bare har vært konsekvent. I 2019 fikk Larvik en ny ordfører med mye lederskapserfaring, og som i en lengre periode var borte fra politikken. I det han nærmer seg sitt siste kommunestyremøte, så kan det være på sin plass å gi ros til ordføreren samt oppfordre enkelte politikere som har styrt kommunen vår i flere perioder og som nå ønsker seg ny makt, om å ta en titt på hva Bringedal sa før forrige kommunevalg. I ydmykhetens navn. Under følger Bringedals leserinnlegg i sin helhet fra juli 2019.

Forståelsen av omstilling – Erik Bringedal, Ordførerkandidat Larvik Høyre

«I et leserbrev kommer Turid Løsnæs med kritikk mot min partikollega Utklev Gjeruldsen-Halle og Høyres gruppe i forbindelse med behandlingen av kommunens Omstillingsprosjekt. Noen av Rådmannens forslag ble vedtatt, andre ikke.

Dessuten hadde AP, SV, SP og MDG egne forslag som ble fremmet. Til slutt sier hun følgende: «Noen ble vedtatt, andre ikke. Hva hadde Høyre? Ingen forslag»

Dette illustrerer at Løsnæs har liten forståelse av hva et slikt prosjekt innebærer. Et omstillingsprosjekt tvinger seg fram når en organisasjon sliter med å finansiere sine daglige forpliktelser og man ser problemer med å finansiere fremtidige. Dette er eksakt den situasjon Larvik kommune befinner seg i. En slik omstillingsprosess må nødvendigvis bli mer administrasjons styrt enn hva vanlig er, fordi mange innsparingstiltak vil være av administrativ karakter.

I en slik prosess skal man som politiker være veldig forsiktig med å forkaste forslag som legges fram for så å erstatte det med egne forslag. Dette vil undergrave hele prosessen, da – uten unntak – alle politikerforslag vil være dårligere kvalitetssikret med hensyn til hvilke innsparinger de gir, sammenlignet med administrasjonens forslag. Det er dessuten politikerne som har satt oss i denne situasjonen. Hva som ble forkastet og hva som ble foreslått fra Ap-konstellasjonen i dette kommunestyremøte var rent flisespikkeri i forhold til det innsparingsmål man har satt og undergraver det mandat administrasjonen er gitt.

Derfor vil Høyre også i framtiden være veldig tilbakeholdne med å detaljstyre i denne prosessen. Et lite råd til Løsnæs og hennes røde kollegaer er: Ta et skritt tilbake, vær ydmyk. Det er ikke slik at så fort man blir politiker så har man fått en gudegave fra oven som gjør at man vet og kan alt. Administrasjonen er kompetent, har oversikt og har ingen politisk agenda. Innsparinger på 40 til 70 millioner er smertefulle, og alle partier vil erfare at en og annen hjertesak blir skylt ut med badevannet, men dette vil gjelde alle.

Til slutt raljerer Løsnæs litt over bruken av ordet bærekraftig. Greit for meg, la oss kutte det ut! Realiteten er imidlertid at en Ap gruppe ledet av Løsnæs som tar opp lån på 73 millioner kroner for å kjøpe fire private barnehager – mer styrt av hensynet til noen fagforeninger enn av hensyn til barna våre – og som dessuten går inn og detaljstyrer en omstillingsprosess, vil aldri klare å få Larvik kommune ut av den økonomiske hengemyra vi befinner oss i.
Hvilket ord man så setter på dette er fullstendig likegyldig.»

Stig M. Halvorsen
4. kandidat Larvik Venstre