Til innhold

Ringbuss Gardermobyen: – Glade for støtte fra næringslivet

TIDLIG SKISSE: I 2016: Ringen må utvides til å omfatte mer av Gardermoen næringspark., Skjermdump / Romerikes blad

Vår 3. kandidat Stein Vegard Leidal har skrevet dette innlegget i Romerikes Blad:

I Romerikes Blad kunne vi i nylig lese at daglig leder Thor Egil Thoeneie i Oslo Airport City (OAC) etterlyser et busstilbud som knytter sammen Oslo lufthavn (OSL) og Jessheim by via næringsparken. Hurra!

Et slikt initiativ har vi i Ullensaker Venstre ønsket oss fra næringslivet helt siden vi lanserte ideen, her i RB, i 2016. (Se illustrasjonen). Saken står selvsagt i vårt valgprogram i år også, og vi vil gjenta den helt til ringbussen er på plass.

Gode tilbud fra nord og sør

Alle er enige i at kollektivtilbudet til og fra hovedflyplassen er godt, og mer enn 70% av de flyreisende bruker kollektive transportmidler til og fra OSL. Dette er best i verden. Men tilbudet er i hovedsak godt langs nord – sør-aksen. Fra øst og vest er det begrenset.

Gardermobyen

Både fylket og staten har i sine planer oppfordret til at området OSL – Jessheim utvikles samlet, derav begrepet Gardermobyen. Å gi Gardermobyen et godt, koordinert kollektivtilbud vil være et viktig steg på veien. Allerede i dag pålegges utbyggere i næringsparken å bygge både gang og sykkelveier og bussholdeplasser. En ringbuss er et logisk neste skritt.

Trippel vinn!

Akkurat som Thoeneie i OAC ser vi behovet for et effektivt kollektivtilbud for alle som nå etter hvert jobber i Gardermoen næringspark og bor øst for parken. Dette antallet vil øke kraftig i årene som kommer. Men en ringbuss i Gardermobyen vil kunne gi så mye mer enn bare et tilbud til arbeidspendlerne. Den vil gi hotellgjestene på de mange hotellene ved flyplassen enkel adkomst til handel og kultur på Jessheim, og den vil gi innbyggerne på Jessheim enkel tilgang til et utall restauranter og andre tilbud ved hotellene. Vinn – vinn – vinn!

Løsningen?

I dag går det shuttlebusser internt på flyplassområdet, og Ruter har ruter(!) til og fra OSL, opptil seks ganger i timen på morgenen fra østsiden. Vi gjentar vårt forslag om at disse ressursene må finne hverandre og etablere et effektivt ringtilbud. Skal dette gjennomføres må konsesjonsspørsmål avklares og avtaler om materiell o.l. må inngås, men større utfordringer har vært løst tidligere når viljen har vært til stede!

Vi i Ullensaker Venstre oppfordrer herved OSL, Oslo Airport City, Gardermoen næringspark, handelsstanden på Jessheim, Ruter, eiere og operatører av Shuttlebussene, Ullensaker kommune og fylkeskommunen til å sette seg sammen og diskutere mulighetene. Dette kan vi få til, til beste for absolutt alle. Vi spanderer gjerne møtekaffe!