Kjære Asker-velger

Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat for Asker Venstre.
Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat for Asker Venstre., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Elisabeth Holter-Schøyen, 1.-kandidat for Asker Venstre, deler i dette leserinnlegget i Budstikka vår visjon for Asker kommune.

LESERINNLEGG: Venstre er det grønne og liberale partiet i Asker.

Vi vil at det skal være godt å vokse opp, bo og jobbe i, og ikke minst bli gammel i Asker.

Vi kjemper for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre.

Venstre ønsker et inkluderende samfunn der alle gis reelle muligheter til å leve det livet de ønsker. Vi vil at alle skal kunne ta aktivt del i samfunnet – uavhengig av bakgrunn, alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå og seksualitet.

Venstre er et utålmodig og samfunnsbyggende parti. Vi vil fremover.

Vi har fått gjort mye i den kommunestyreperioden vi nå har vært igjennom. Og vi har satt Asker på kartet både nasjonalt og internasjonalt for vårt arbeid særlig innen klima, miljø og sirkulær økonomi.

Vi har ledet arbeidet med blant annet temaplan handling mot klimaendringene, temaplan vann og vannmiljø, temaplan eiendom og temaplan naturmangfold, og vi har tatt initiativ til å følge opp den særdeles viktige planen «Helhetlig tiltaksplan for en frisk og ren Oslofjord med et aktivt friluftsliv».

Vi har gjennomført viktige tiltak både for unge og eldre, og vi har kjempet for viktige kulturtiltak og nærdemokratiordninger.

Og vi har gått i dialog med vårt lokale næringsliv som har vært gjennom en tøff periode – vi har lyttet og levert forslag på Stortinget på tiltak som kunne avhjelpe.

Vi har fremdeles ambisjoner for et varmere, rausere og grønnere Asker og vil fortsette arbeidet for et varmt samfunn med plass til forskjeller og individuelle særpreg.

I neste periode vil vårt engasjement særlig gå på å ivareta vår viktige natur, redde Oslofjorden og restaurere natur som allerede er ødelagt.

Tap av natur er sammen med klimakrisen en av våre største samfunnsutfordringer og henger nøye sammen. Det betyr at vi må se både utfordringene og løsningene i en sammenheng.

Asker har et helt spesielt og unikt naturmangfold, noe som gjør at vi har et spesielt ansvar.

Vi vil jobbe for at Asker skal være en enda mer attraktiv kommune for næringslivet som kan bidra til at flere kan jobbe nærmere der de bor.

Og vi vil spille på lag med bøndene og grøntnæringen, så de både kan produsere maten vår og bidra til det grønne skiftet.

Muligheter for alle og friheten til å leve egne liv sikres gjennom en god skole, gode velferdstjenester, engasjement i frivilligheten og et nyskapende næringsliv.

Jo større innflytelse Venstre får i Asker, desto enklere blir det å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Ved å gi din stemme til Venstre gir du også et bidrag til å utvikle Asker i en mer bærekraftig, inkluderende og nyskapende retning – og samtidig støtte opp om de liberale verdiene som vi aldri kan ta for gitt.

Godt valg!

Leserinnlegget i Budstikka finner du her.