Kollektivtrafikk og hurtigbåt må prioriteres i budsjettet, ikke bare i gode ønsker

Solveig Schytz (1.-kandidat Akershus Venstre), Elisabeth Holter-Schøyen (1.-kandidat Asker Venstre og 2.-kandidat Akershus Venstre)
Solveig Schytz (1.-kandidat Akershus Venstre), Elisabeth Holter-Schøyen (1.-kandidat Asker Venstre og 2.-kandidat Akershus Venstre), Foto: Privat

I en tid der kollektivtrafikken spiller en avgjørende rolle for bærekraftig mobilitet, er det viktigere enn noensinne å sette handling bak ord. Solveig Schytz, 1.-kandidat for Akershus Venstre, og Elisabeth Holter-Schøyen, 1.-kandidat for Asker Venstre og 2.-kandidat for Akershus Venstre, deler i dagens Budstikka en sterk overbevisning om at kollektivtrafikken må være enkel og rimelig for alle.

LESERINNLEGG: Det må være enkelt og billig å reise kollektivt.

Fra 2007 til 2019 ble kollektivtrafikken i Akershus doblet, samtidig som billettprisene ble satt ned flere ganger. Også antall avganger på hurtigbåten mellom Slemmestad, Vollen og Oslo ble økt.

Venstre er stolte av å ha bidratt til den utviklingen da vi var med å styre Akershus i denne perioden.

At det skal bli enda enklere og billigere å reise kollektivt, er fortsatt en hovedsak for Venstre.

Faksimile
Faksimile

Venstre vil at tog, buss, bane og båt skal gå oftere, og at prisen på månedskort settes ned med minst 250 kroner.

Vi vil fjerne sonegrenser som deler opp kommuner, og gi ungdom fra 16 til 19 år gratis ungdomskort i stedet for skoleskysskort med tidsbegrensning.

Gjennom pandemiårene har drift av kollektivtrafikken vært krevende, fordi billettinntektene gikk ned. Venstre har både på Stortinget og i fylkestinget kjempet for å sikre kollektivtrafikken og unngå kutt i kollektivtilbudet mens bruken midlertidig gikk ned.

Med Ap i ledelsen av Viken ble det dessverre gjort store kutt i kollektivtilbudet i Akershus fra sommeren 2022.

Det rammet mange bussruter i Asker og Bærum, og antall avganger på hurtigbåten ble redusert.

Bare Venstre og KrF foreslo å bevilge de pengene som var nødvendig for å unngå kutt i busstilbudet.

Bare Venstre foreslo å bevilge ekstra penger for å opprettholde de ekstra avgangene på hurtigbåten som startet rett før pandemien. Ingen andre partier prioriterte dette.

Vi registrerer at Arbeiderpartiets kandidater fra Asker til kommunestyre og fylkestinget har mange gode ønsker for bedre kollektivtrafikk og for flere avganger på hurtigbåten («Røde løsninger på bøljan blå – og til lands» 2. september).

Det er dessverre ikke nok med gode ønsker. Kollektivtrafikken krever prioritering av penger i budsjettene. Og det har Ap de siste årene vist i praksis at de ikke prioriterer.

Venstre deler Aps ønske om flere avganger og raskere reisetid på Spikkestadbanen, men vet også at det trolig vil kreve milliardinvesteringer på Asker stasjon, og derfor ikke er enkelt å fikse over natten.

Men i motsetning til Arbeiderpartiet prioriterer Venstre jernbane høyere enn vei på Stortinget når statsbudsjettet skal vedtas.

Kollektivtrafikken er et spørsmål om prioritering av penger, ikke gode ønsker.

Leserinnlegget kan også leses i Budstikka.