Satsing på bærekraft og bilfrie sentrumsgater for yrende folkeliv

Elisabeth Holter-Schøyen, vår førstekandidat ved kommunevalget 2023.
Elisabeth Holter-Schøyen, vår førstekandidat ved kommunevalget 2023., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Elisabeth Holter-Schøyen, vår førstekandidat, deler en ambisiøs visjon for Asker kommune i et nylig intervju med Budstikka. Fokusområdene er klare: Bærekraft, boligpolitikk og grønn næringsutvikling.

Boligutfordringene i Asker er på alles lepper, og Holter-Schøyen påpeker at til tross for nybygging, er boligtilgjengelighet fortsatt en utfordring, spesielt for unge og lavinntektsgrupper. Asker Venstre ønsker en satsning på mindre boliger tilpasset ulike behov samt utforske en ny modell med fleksible leiligheter.

Holter-Schøyen ser potensial innen klimatiltak og næringsutvikling i Asker. En konkret plan er å stenge Bankveien og Strøket i Asker sentrum for biler på lørdager for å skape et yrende folkeliv og et mer miljøvennlig sentrum. Naturvern er også høyt på agendaen, med vekt på å beskytte naturområder, redde Oslofjorden og opprettholde arealnøytralitet.

Elisabeth Holter-Schøyen og Asker Venstre har en klar visjon for Asker, preget av bærekraft, boligtilgjengelighet, og grønn utvikling, med mål om å skape et blomstrende lokalsamfunn med et sterkt miljøfokus.

Les hele intervjuet i Budstikka.