Viktig at Elverum løfter luftambulansen

Elverum sykehus skal bestå. Den neste luftambulansebasen i Norge skal etableres i Innlandet og Elverum er aktuell lokasjon.

I min periode i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra 2013-17 hadde jeg en sentral rolle både
med å få plassert Innlandet på topp i kampen om den neste luftambulanse-basen i Norge,
lokaliseringen av nytt Helsearkiv på Tynset og størrelsen på akuttsykehus i Norge. Det gikk i fordel
både Elverum og Tynset.

Elverum sykehus skal bestå. Den neste luftambulansebasen i Norge skal etableres i Innlandet og
Elverum er aktuell lokasjon. Nå kommer det også fysioterapiutdanning til Elverum.
Sammen med Elverum sykehus og Tynset sykehus, som begge skal bestå, legevaktsamarbeidet i
Østerdalen, Terningen Arena og HelseINN-samarbeidet ser vi konturene av et nytt nivå av samarbeid
mellom folkehelse og spesialisthelsetjeneste.

Ny teknologi driver fram nytt samarbeid og ny samhandling i helsesektoren. Dette skaper store
muligheter for hele Østerdalen. På Tynset ser de på muligheten for et nasjonalt senter innen
utviklingen av digitale tilbud inne psykisk helse.

Stiftelsen Norsk luftambulanse samler hvert år inn store beløp til forskning og innovasjon innen norsk
helsetjeneste. Vi har en av de beste luftambulansetjenestene i Europa. Det er viktig at Elverum og
Østerdalen legger en plan for lokalisering og hvilke muligheter en ser for seg med en slik base i
regionen. Ikke minst hvordan en kan koble legevaktene og fastlegene på samhandling og ny teknologi
i en region med store avstander.

Her har også Innlandet fylke og Statsforvalteren et ansvar for å bidra. De lokalmedisinske sentrene på
Fagernes og Otta er kommunalt eide. Også disse må få være med på utviklingen, slik at vi ikke får en
statlig finansiert helsetjeneste i Østerdalen og en kommunalt finansiert helsetjeneste i
Gudbrandsdalen og Valdres. Her må Innlandet samhandle på sitt beste og skape vinn-vinn for alle.

Ketil Kjenseth

1. kandidat Innlandet Venstre