Venstre skal styre Rogaland sammen med Høyre, Frp og Krf

Rogaland Venstres gruppeleder, Kjartan Alexander Lunde, og påtroppende leder av regional-, kultur- og næringsutvalget, Unni Fuglestad, foto: Venstre

Venstre har etter valget forhandlet med Høyre, Frp og Krf om å danne flertall i Rogaland fylkesting. Det er forhandlet fram en felles politisk plattform, avtalt et forpliktende budsjettsamarbeid og de politiske vervene er fordelt.

– Dette samarbeidet vil bidra til å ta Rogaland framover. Vi vil satse på skolen, kutte i klimagassutslippene, ta vare på naturen og tilrettelegge for nye, grønne arbeidsplasser, sier Rogaland Venstres gruppeleder, Kjartan Alexander Lunde.

Fordeling av verv
Rogaland fylkeskommune har tre hovedutvalg. Unni Fuglestad (V) blir leder av regional-, kultur- og næringsutvalget. Svein Abrahamsen (V) skal inn i opplæringsutvalget. Kjartan Alexander Lunde (V) skal fortsette i samferdselsutvalget. Han fortsetter også i fylkesutvalget og skal inn i administrasjonsutvalget.

– Regional-, kultur-, og næringsutvalget har ansvar for saker som er viktige for oss i Venstre, som miljø, kultur, idrett, frivillighet og næringsutvikling. Dette er områder vi har store ambisjoner for, så jeg er utrolig stolt og glad over å få muligheten til å lede dette utvalget. Jeg gleder meg til et tett og godt samarbeid med frivillighet, kultur og næringsliv i Rogaland, sier Unni Fuglestad.

Les også: Slik fordeler Venstre sine verv 2023-2027

Ole Ueland (H) blir fylkesordfører og Svein Erik Indbjo (Frp) blir fylkesvaraordfører. Anne Kristin Bruns (Krf) skal lede opplæringsutvalget, mens Høyre skal lede samferdselsutvalget.

Les også: Avtalen om politisk plattform som er inngått mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre

Politisk plattform
– Dette er en politisk plattform med mye god Venstre-politikk. Våre partier vil gi forutsigbarhet og gode rammevilkår for små og store jobbskapere. Satsingen på den videregående skolen skal styrkes og vi skal få til et enda bedre kollektivtilbud framover, sier Lunde.

I plattformen slås det blant annet fast at fylkeskommunen skal bidra til kommunedelplan for bane til Ullandhaug, Forus og flyplassen.
Les også: Venstre vil ha bane til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn

Fylkestingsvalget mandag 11. september ga de fire partiene til sammen 27 mandater i fylkestinget. Det utgjør et tydelig flertall ettersom det kreves 24 mandater for flertall i Rogaland fylkesting.

fra Venstre: Svein Erik Indbjo (Frp), Ole Ueland (H), Anne Kristin Bruns (KrF) og Kjartan Alexander Lunde (V) skal styre Rogaland fylke sammen