Gratulerer til vår nye folkevalgte!

Anita Vestøl er Venstres nye kommunestyrerepresentant i Farsund. Med seg har hun varaene:

Stine T. Baarseth, Beate Marie Johnsen og Hanne Haaland.

Anita har vært medlem i Venstre i mange år. Hun har vært aktiv i lokallaget like lenge. Både som medlem, styremedlem, lokallagsleder og nå kommunestyrerepresentant. Hun er nestleder i Agder Venstre og sitter i Venstres landsstyre.

Med Anita og de gode varamedlemmene har vi fått en stemme for naturvern, innovasjon, skolepolitikk og likestilling.

 

Vi gratulerer!

(Og vi trenger flere liberale medlemmer. Så bli gjerne med i gjengen: venstre.no/blimedlem.