Ordførerkandidaten med flest slengere

Thorbjørn Merkesdal foran Ullensaker Rådhus, Foto: Stefan Sørlie Oure

Ingen andre var mer populær hos velgere i andre partier enn Thorbjørn!

Kort fortalt kan man kumulere, altså sette et kryss ved, så mange personer på listen som man vil. Men det vesentlige her er den andre muligheten velgerne har. Det å kunne gi en personstemme til kandidater på andre valglister. Dette blir kalt å gi en “slenger” og det gjøres ved å føre opp kandidatnavnene fra andre partier opp på stemmeseddelen til det partiet du primært gir stemmen din til. Konsekvensen er at stemmeseddelen man fører opp slengeren på får litt mindre verdi ved opptellingen, så det koster litt å gi denne støtten til en politiker på en annen liste.

Thorbjørn Merkesdal med 170 personstemmer og hele 44 slengere! Foto: skjermbilde fra valgstyrets møtebok i Ullensaker Kommune.

Vår Ordførerkandidat Thorbjørn Merkesdal har altså fått 170 personstemmer, og hele 44 slengere! Dette betyr at Merkesdal er den mest populære ordførerkandidaten, og mest populære kandidaten som stilte til valg, ikke bare i eget parti, men også når folk i andre partier skulle velge blant andres kandidater.

Hva betyr dette?

Man skal alltid være varsom med å dra slutninger, men det kan tolkes som at velgerne i andre partier gjerne vil samarbeide med Venstre og vår ordførerkandidat Thorbjørn. Dette tar hvertfall vi i Ullensaker Venstre som et meget godt tegn.

Hva så med resten av Venstres liste?

Det ble endringer på listen etter at alt er talt opp, som det alltid blir når velgerne har sagt sitt.

Resten av Venstres liste etter alt er telt opp etter valget i 2023. Foto: skjermbilde fra valgstyrets møtebok i Ullensaker Kommune.

Vi ender opp med to faste kommunestyrerepresentanter, og fem vararepresentanter til kommunestyret. Tusen takk for tilliten!