Historisk godt valg for Venstre i Oslo

Hallstein Bjercke og Marit Vea
Hallstein Bjercke og Marit Vea, Foto: Baard Salvesen

Venstre fikk 9,1 % av stemmene og gjorde med det sitt beste bystyrevalg i Oslo i moderne tid. Venstre har nå seks bystyrerepresentanter og 21 representanter i bydelsutvalgene.

Venstre har med det 27 folkevalgte i Oslo kommune og er representert i 13 av 15 bydelsutvalg. Venstres representanter og vararepresentanter er:

Oslo bystyre

Representanter:

Hallstein Bjercke
Marit Vea
Anna Dåsnes
Haakon Riekeles
Tejn Rolland
Eili Vigestad Berge

Varaliste:

 1. vara: Ismail Ali Hussein
 2. vara: Julianne Ferskaug
 3. vara: Odd Einar Dørum
 4. vara: Gøril Bjerkhol Havro
 5. vara: Aleksander Engevik
 6. vara: Rodas Tadese Sibahtu
 7. vara: Han Kristian Voldstad
 8. vara: Darya Shut
 9. vara: Christian Grønlie Herzog

Alna bydelsutvalg

Representant:

Marte Thorstein

Varaliste:

 1. vara: Nawaz Khan
 2. vara: Christian Grønlie Herzog
 3. vara: Mona Grønlie Herzog
 4. vara: Christer Halseth

Bjerke bydelsutvalg

Representant:

Aleksander Engevik

Varaliste:

 1. vara: Hege Roaldstveit Lønning
 2. vara: Ismail Ali Hussein
 3. vara: Siv-Lise Bendixen Stærk
 4. vara: Anne Kari Kongsrud

Frogner bydelsutvalg

Representanter:

Tore Wilken Nitter Walaker
Siri Engesæth

Varaliste:

 1. vara: Gjermund Myrann Larsen
 2. vara: Merethe Britt Sunde
 3. vara: Hanna Lein-Mathisen
 4. vara: Olaf Thommessen
 5. vara: Rodas Tadese Sibahtu

Gamle Oslo bydelsutvalg

Representant:

Fredrik Lading

Varaliste:

 1. vara: Kamile Gursel
 2. vara: Julia Anh Thu Ølmheim
 3. vara: Jonas Bjørnødegård
 4. vara: Trine Skei Grande

Grünerløkka bydelsutvalg

Representanter:

Anita Wold
Simen Jørgensen

Varaliste:

 1. vara: Olav Persson Ranes
 2. vara: Guro Lundene Gladhaug
 3. vara: Guri Melby
 4. vara: Camilla Wibetoe
 5. vara: Felipe Garcia

Nordre Aker bydelsutvalg

Representanter:

Ragna Marie Tunold
Borgar Aamaas

Varaliste:

 1. vara: Marit Kristine Vea
 2. vara: May-Brith Døssland
 3. vara: Sigrid Bratlie
 4. vara: Else Leona McClimans
 5. vara: Lars-Martin Berglund

Nordstrand bydelsutvalg

Representanter:

Ida Eline Fuglevik Dahler
Jan-Einar Eriksen

Varaliste:

 1. vara: Line Remøy Strømsvik
 2. vara: Johan Bock
 3. vara: Mona Lunde Ramstad
 4. vara: Jon Nordberg
 5. vara: Catrine Fladsrud Vold

Sagene bydelsutvalg

Representanter:

Amalie Louise Olsen
Kjetil Ottar Eritzland

Varaliste:

 1. vara: Petter Morland
 2. vara: Alvhild Hedstein
 3. vara: Anna Dåsnes
 4. vara: Ida Henriette Gulbrandsen
 5. vara: Martha Grønning

St. Hanshaugen bydelsutvalg

Representanter:

Ingebjørg Bjørlo
Thale Mjåvatn

Varaliste:

 1. vara: Kevin Johnsen
 2. vara: Kristian Schultz
 3. vara: Haakon Riekeles
 4. vara: Linn Skyum
 5. vara: Oda Setereng Scheel

Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Representant:

Torkild Strandvik

Varaliste:

 1. vara: Magnus Rabben Wessmann
 2. vara: Kyrre Alvær
 3. vara: Sarah Zahid
 4. vara: Lene Luck

Ullern bydelsutvalg

Representanter:

John Fadum
Darya Shut

Varaliste:

 1. vara: Else Marie Dahll
 2. vara: Anders Baalsrud
 3. vara: Tor Einar Dørum
 4. vara: Odd Einar Dørum
 5. vara: Åse Lundekvam

Vestre Aker bydelsutvalg

Representanter:

Agne Grutle Brande
Ingvill Elvestad Meltvedt

Varaliste:

 1. vara: Hans Kristian Voldstad
 2. vara: Astrid Seeberg
 3. vara: Elin Bashevkin
 4. vara: Johan Ræder
 5. vara: Marius Rønnevik

Østensjø bydelsutvalg

Representant:

Britt Inglingstad

Varaliste:

 1. vara: Sverre Skre
 2. vara: Eili Vigestad Berge
 3. vara: Lisa Vaage
 4. vara: Ida Hundvebakke