Ledig stilling: Venstres Stortingsgruppe søker praktikant for våren 2024

Stortinget

Vil du jobbe på Stortinget for Venstre?

Er du politisk engasjert og nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med rådgivning og kommunikasjon på Stortinget?

Vi søker en person til en praktikantstilling i Venstres Stortingsgruppe for våren 2024. Av personlige egenskaper er gode samarbeidsevner, kreativitet og evne til å arbeide selvstendig egenskaper som kjennetegner våre rådgivere, og som også vil bli vektlagt for et praktikantopphold hos oss.

Venstres Stortingsgruppe består av Venstre sine stortingsrepresentanter og ansatte, og arbeider med å fremme Venstres synspunkter på Stortinget og i offentligheten. Gjennom et opphold hos oss vil du få kjennskap til Stortingets indre liv og verdifull erfaring med politisk rådgivning og kommunikasjon.

Praktikantoppholdet kan bestå av:

  • Følge en Stortingskomité og bidra til politikkutvikling på området
  • Bidra til synlighet i offentligheten for vår politikk
  • Bidra til å opplyse partiorganisasjonen om hva som gjøres på Stortinget.
  • Forberede og delta på arrangementer arrangert av Venstre 
  • Representere Venstre på møter med eksterne aktører

Fordelingen av arbeidsoppgaver vil gjenspeile kvalifikasjonene og varigheten på engasjementet, men i utgangspunktet vil du få fagpolitiske- eller kommunikasjonsfaglige arbeidsoppgaver eller en kombinasjon av begge deler fagfelt. Vi vil tilstrebe å tilpasse arbeidsoppgavene etter din bakgrunn og interessefelt.

Stillingen som praktikant har i utgangspunktet en varighet på mellom 10 og 14 uker, i perioden mellom januar og juni 2024. Varighet og tidsperiode for stillingen kan tilpasses den individuelle søker. Stillingen kan kombineres med studier, men vi ønsker at praktikanten kan jobbe i en 50%-stilling. Stillingen er lønnet etter avtale. 

Søkere bør ha god kjennskap til politikk generelt og Venstres politikk spesielt, og svært god skriftlig framstillingsevne. Erfaring fra Venstre eller Unge Venstre er en fordel, men ikke en forutsetning. 

Søknadsfristen er 20. oktober 2023. Søknad, CV og eventuelle referanser sendes til [email protected].

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Audun Gotaas Bonde på tlf. 472 70 905 eller mail: [email protected].