Politisk plattform 2023-2027

Den 27. september ble Losbyplattformen signert på Losby gods.
Plattformen er et samarbeid mellom partiene H, Frp, V, KrF og SP for perioden 2023 – 2027.
– Gjennom plattformen har vi fått et grunnlag for å utøve Venstrepolitikk de neste fire årene. Vi får muligheten til å påvirke politikken i alle utvalg og får satt vårt preg på Lørenskogsamfunnet, sier Venstres gruppeleder, Bjørn Gran.
Den 18. oktober konstitueres det nye kommunestyret i Lørenskog.