Venstre i flertallssamarbeid i «nye» Akershus

Bildet viser Tobias Waage Bremnes og Elisabeth Holter-Schøyen.
Bildet viser Tobias Waage Bremnes og Elisabeth Holter-Schøyen., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Viken fylkeskommune blir oppløst 01.01.24 og Akershus fylkeskommune gjenoppstår. Fylkestinget i Akershus ble valgt i høst og starter sitt arbeid allerede nå.

Konstitueringen av Fylkestinget i Akershus fant sted 17. oktober. Tidligere fylkesordfører Anette Solli (H) ble på nytt valgt til vervet. Hun er ikke fylkesordfører, men leder av fylkesrådet. De neste fire årene skal Venstre styre «nye» Akershus sammen med Høyre, FrP og KrF. De fire partiene har underskrevet en politisk plattform for arbeidet i fylkesråd i perioden 2023 – 27.

To av Venstres fylkestingspolitikere er fra Asker; Elisabeth Holter-Schøyen og Tobias Waage Bremnes, som også er folkevalgte for Venstre i kommunen.

– Venstres gruppe har gjennom forhandlinger fått viktige posisjoner for å få gjennomført god Venstre-politikk, forteller Elisabeth og Tobias, og berømmer Venstres forhandlingsleder, Solveig Schytz.

Dette er posisjonene:

  • Solveig Schytz er blitt fylkesråd for samfunn, plan og klima
  • Camilla Edi Hille skal jobbe med Solveig i fylkesrådet som politisk rådssekretær
  • Margrethe Prahl Reusch er gruppeleder og skal lede samferdselskomitéen
  • Elisabeth Holter-Schøyen er gruppenestleder og skal sitte i komité for samfunn, plan og klima
  • Tobias Waage Bremnes skal sitte i komite for opplæring og kompetanse

Store politiske gjennomslag

Venstre har fått store politiske gjennomslag i den politiske plattformen.

– Det er en politisk plattform som tar Akershus framover og som sikrer at vi tar vare på naturen, kutter klimagassutslipp, gjør det enklere og billigere å reise kollektivt og sikrer at Akershus skal ha Norges beste videregående skole, uttaler fylkestingsgruppa.

Enklere og billigere å reise kollektivt

Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke, og fylkesrådet vil at det skal bli enklere og billigere å reise kollektivt. Et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende for å kutte klimagassutslipp, og for å gi folk større frihet i hverdagen. Buss, bane og båt skal gå oftere. Vi skal endre takst – sonesystemet slik at det blir enklere og biligere å reise kollektivt og og fylkesrådet vil prioritere å redusere prisen på månedskortet.

Ta vare på naturen og redde Oslofjorden

Akershus skal være et fylke hvor vi tar vare på naturen. Fylkesrådet vil sikre at økt befolkningsvekst ikke går på bekostning av å ta vare på natur, matjord og kulturminner, og Akershus skal gå i front for å redde Oslofjorden.

Norges beste videregående skole

Fylkesrådets ambisjon er at Akershus skal ha Norges beste utdanning. Fylkesrådet vil jobbe for en videregående opplæring som er preget av mestring, motivasjon og læring, og gir relevant kompetanse til videre utdanning og arbeid. Fylkesrådets mål er at alle elever som starter på videregående skole, skal kunne fullføre. Fullføringsreformen som rulles ut fra neste år gir alle rett til å fullføre videregående opplæring.

Fylkesrådet vil legge til rette for et fleksibelt opplæringsløp som tar hensyn til ungdom og voksnes ønsker, erfaringer og livssituasjon. Fylkesrådet vil gjeninnføre fritt skolevalg, opprette UngInvest i Akershus og innføre en ordning med psykiske helseteam i hver region.

Les hele den politiske plattformen for det nye fylkesrådet her.

Elisabeth og Tobias gleder seg veldig til å komme i gang med jobben. Sammen med Venstres fylkestingsgruppe skal de jobbe målrettet for å gjøre Akershus grønnere, friere og mer rettferdig.