Venstre klare for fire nye år i flertallsamarbeid

Bildet viser fra venstre Brage Kaasa Skarstein, Gunn-Torill Homme Mathisen, Tobias Waage Bremnes, Elisabeth Holter-Schøyen, Gro Buttingsrud, Christian Skrede og Annemarie Abeler. I bakgrunnen: Jon Steiner-Hansen
Bildet viser fra venstre Brage Kaasa Skarstein, Gunn-Torill Homme Mathisen, Tobias Waage Bremnes, Elisabeth Holter-Schøyen, Gro Buttingsrud, Christian Skrede og Annemarie Abeler. I bakgrunnen: Jon Steiner-Hansen, Foto: Asker Venstre

17.oktober var det tid for konstituering av kommunestyret og utvalgene for valgperioden 2023-2027. Det var en blanding av nye og erfarne, unge og noe eldre kommunestyrerepresentanter som tok plass i salen denne kvelden. Ikke overraskende ble Lene Conradi gjenvalgt som ordfører.

Sterk representasjon fra Venstre

Venstre har satt sammen en flott gjeng som nå er klare for å ta fatt på oppgaven med å fortsatt jobbe for god Venstrepolitikk i Asker kommune de kommende årene. Vi i Asker Venstre er strålende fornøyd med valgresultatet på 7,5%! Valgresultatet og forhandlingene i etterkant har gitt oss god uttelling på verv og roller, og vi er godt fornøyde med å ha fått representasjon i alle utvalg. At vi i tillegg har våre egne vararekker alle steder, gjør at vi blir en stor og fin gjeng som lover å jobbe godt sammen for å fortsette å løfte god Venstrepolitikk de neste årene.

Verv og roller

Venstres gruppeleder Elisabeth Holter-Schøyen fikk plass i Formannskapet og ble leder av Hovedutvalg for oppvekst. Hun har også plass i KS fylkesmøte Akershus. Tobias Waage Bremnes ble valgt som nestleder i Hovedutvalg for medborgerskap. Gro Buttingsrud ble medlem i Hovedutvalg for velferd. Christian Skrede ble valgt som medlem i Hovedutvalg for plan og byggesak, og Gunn-Torill Homme Mathisen ble medlem av Hovedutvalg for samfunnstjenester. Lasse Thue tar en ny periode som leder av Klagenemnda og Christina Apuzzo skal sitte i Kontrollutvalget. Asker Venstre har 4 faste representanter i kommunestyret denne perioden. Se oversikt nederst i artikkelen for alle varaplasser i utvalgene.

Mangfoldig og engasjert gjeng

Venstres nye kommunestyregruppe er en mangfoldig og engasjert gjeng som nå er klar til å ta fatt på oppgaven med å bidra til å forme Asker kommune de neste fire årene. Det er en felles vilje til å jobbe godt sammen for å realisere god Venstre-politikk, som tar sikte på å skape en bærekraftig og inkluderende fremtid for Askers innbyggere.

Prioriteringer for kommende periode

Asker Venstre har klare prioriteringer for den kommende perioden. Partiet ønsker å fortsatt sette søkelyset på miljø og bærekraft, inkludering og mangfold og en åpen og transparent forvaltning av kommunens ressurser. Dette inkluderer tiltak for å redusere klimaavtrykket, styrke skolene og barnehagene, redde Oslofjorden og sørge for at alle innbyggere føler seg inkludert i samfunnet.

Takker velgerne for tilliten

Asker Venstre retter en stor takk til alle velgerne som har vist tillit til partiet ved å gi oss sin stemme. Den økte oppslutningen i valget er en anerkjennelse av partiets politikk og arbeid i kommunen. Venstre vil fortsette å være lydhøre overfor innbyggernes behov. For Venstre er ombudsrollen viktig, og vi vil jobbe hardt for å innfri forventningene fra våre velgere.

Samarbeidsavtale

Venstre har inngått en politisk samarbeidsavtale med H, KrF og FrP for perioden. I denne avtalen, som er styringsdokumentet til flertallspartiene, ligger det mye god Venstrepolitikk. Asker Venstre ser fram til å arbeide sammen med de øvrige partiene i kommunestyret for å gjøre en positiv forskjell og finne gode løsninger for kommunens innbyggere.

 

Roller og posisjoner
Roller og posisjoner