Fritt skolevalg består

Anna Dåsnes
Foto: Baard Salvesen

Det blågrønne byrådet ønsker et mangfoldig skoletilbud derelevene får bestemme over egen skolehverdag. Noe av det første det nye byrådet gjør, er derfor å sikre elevene i Osloskolen fortsatt fritt skolevalg.

– Fritt skolevalg skaper mobilitet på tvers av byen, gir elevene valgfrihet og motiverer til egeninnsats. Det blågrønne byrådet beholder fritt skolevalg for å sikre elevene frihet, rettferdighet og forutsigbarhet.

Det sier utdanningspolitisk talsperson for Venstre i bystyret, Anna Dåsnes.

Det avgåtte Ap/SV/MDG-byrådet la tidligere i år frem en ny inntaksmodell for videregående skole. Utdanningsetaten var blant dem som advarte mot ordningen, da den ville skape minimalt med utjevning mellom skolene og samtidig oppleves som urettferdig og uforutsigbar for elevene.

Det finnes mange grunner til at elever velger å søke seg inn på en annen skole enn den som er nærmest der de bor. Noen ønsker å gå på en spesiell linje, mens andre ønsker å flytte til et annet miljø. Vi tror at elever lærer best på en skole der de trives. Ordningen med fritt skolevalg gjør at elever fra alle deler av byen, og alle typer miljøer, får mulighet til å samles og bli en del av nye fellesskap på videregående skole, sier Dåsnes.

Det blågrønne byrådet vil satse på Osloskolen, slik at den kan løfte elevene og utjevne sosiale forskjeller.

Da er det aller viktigste å prioritere ressurser til de skolene der mange elever sliter. Derfor er det et mål øke attraktiviteten til skoler med lave søkertall. For å forhindre frafall er det også avgjørende å legge opp til en skolehverdag som motiverer. En del av løsningen må da være å gi elevene mer valgfrihet, ikke mindre, avslutter hun.