Økt valgfrihet for elever i nye Akershus: Fritt skolevalg gjeninnføres

Fylkespolitiker fra Asker - Tobias Waage Bremnes (V), som sitter i Komité for opplæring og kompetanse.
Fylkespolitiker fra Asker - Tobias Waage Bremnes (V), som sitter i Komité for opplæring og kompetanse., Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Fylkesrådet i Akershus har fremlagt en sak angående fritt skolevalg for elever i videregående skole i nye Akershus fylke fra kommende skoleår. Venstres representanter, Solveig Schytz og Tobias Waage Bremnes, gleder seg over at elevene vil oppleve økt valgfrihet allerede fra neste skoleår.

Nærskoleprinsippet erstattes av fritt skolevalg

Den gjeldende praksisen med nærskoleprinsippet erstattes av fritt skolevalg som det nye inntakssystemet for videregående skoler i nye Akershus fylke. Dette representerer en tilbakevending til det tidligere systemet, som var på plass i gamle Akershus frem til 2019. Fylkesrådet, sammensatt av partiene Høyre, Frp, Venstre, og KrF, har avlevert sin innstilling i saken.

Akershus hadde tidligere fritt skolevalg, men dette ble endret av det rødgrønne regimet i Viken, som innførte nærskoleprinsippet. Dette prinsippet begrenset i stor grad hvilken skole 10.-klassingene kunne velge, basert på postnummer.

Tre geografiske inntaksregioner

Fylkesrådet foreslår å dele det nye fylket inn i tre geografiske inntaksregioner: Romerike, Asker og Bærum, og Follo. Selv om det vil være fritt skolevalg i hele fylkeskommunen, vil søkere ha fortrinnsrett i den inntaksregionen der de er folkeregistrert bosatt. For tilbud som ikke finnes i alle regioner, vil alle søkere konkurrere om inntak på lik linje.

Endelig vedtak gjøres i fylkestinget i desember. Endringen vil gi elevene i nye Akershus økt valgfrihet og muligheten til å forme sin egen utdanningsvei.