Vedtatt uttalelse: Norge må ta initiativ til luftbro til Gaza

Årsmøtet i Agder Venstre 2024., Agder Venstre

USA brukte nok en gang sin vetorett i FNs sikkerhetsråd da de tirsdag 20. februar 2024
stoppet et resolusjonsforslag fra Algerie om øyeblikkelig stans i de pågående
våpenhandlingene på Gazastripen. Vi er klar over at Utenriksdepartementet ved vår
utenriksminister Espen Barth Eide har jobbet aktivt langs flere spor når det gjelder den
humanitære situasjonen på Gazastripen etter at en våpenhvile forhåpentligvis trer i kraft i
nærmeste framtid.

Venstre ønsker at Norge skal ta en aktiv rolle ved å konkret foreslå en
luftbro med livsviktige forsyninger/humanitær bistand inn til Gazastripen. Norge bør invitere
andre stater og hjelpeorganisasjoner inn og ha en koordinerende rolle samt bidra finansielt
slik at dette blir gjennomført raskest mulig for på denne måten å minske den humanitære
katastrofen som utspiller seg.

(Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Agder Venstre 2. mars 2024)