Club Liberal temakveld med Jon P. Knudsen

Tidspunkt 18:30-20:30 – dørene åpner kl. 18:00
Sted: Hos Naboen (Kjelleren)
Kristiansand Venstre ønsker alle interesserte velkommen til Club liberal temakveld med professor Jon. P. Knudsen fra Universitetet i Agder. Sosialliberalismen er Venstres ideologiske fundament og kan for mange framstå som et krevende begrep med et krevende innhold – ja, nærmest paradoksalt! Målet er å få belyst Venstres sosialliberale prosjekt fra ulike sider og problematisere dagsaktuelle politiske problemstillinger. Det blir foredrag, samtaler i grupper og forhåpentligvis konstruktive diskusjoner.
Jon Paaschen Knudsen er doktor (Fil.dr) i samfunnsgeografi fra Lunds Universitet, Sverige, og cand.philol. fra Universitet i Oslo. Han har bl.a. vært ansatt ved Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå, Universitetet i Oslo, Agderforskning, Universitetet i Agder og Nordregio, Stockholm. Han har også vært politisk redaktør i Fædrelandsvennen og, i en lengre periode, selvstendig næringsdrivende.(Kilde: Uia)
Club liberal er åpen for alle nysgjerrige og interesserte, uavhengig av politisk ståsted. Velkommen!
Inngang: Gratis og åpen for alle
Servering: Åpen bar og restaurant
Forhåndspåmelding/registrering: Ikke nødvendig