24. april: Åpent møte om ny skogsbilvei i Østmarka

Foto: Eva Næss Karlsen
Velkommen til åpent møte om Losby Bruk sin søknad til ny skogsbilvei i Østmarka.
Tid og sted: 24. april, kl 1830 på Solheim skole, Mailandveien 4
Saken kommer til behandling i Miljø, samferdsel og teknisk utvalg i Lørenskog kommune den 2. mai, Formannskapet 8. mai og Kommunestyret 15.mai.
Formålet med møtet er å diskutere søknad fra Losby Bruk om bygging av skogsbilvei og bærekraftig skogbruk som ivaretar hensyn til klima, natur og friluftsliv.

Program:

  • Faglig innlegg om framtidsrettet skogforvaltning, v/Ulrika Jansson, forsker NINA – Norsk Institutt for Naturforskning
  • Presentasjon av søknad, v/Erling Bergsaker, Losby Bruk
  • Kommentarer om Østmarka nasjonalpark og naturkvaliteter, Ola Elvestuen, stortingsrepresentant Venstre
  • Innlegg fra Østmarkas Venner, v/Øyvind Pettersen
  • Innlegg fra Naturvernforbundet i Lørenskog, v/Tom Clark
  • Pause (servering: kaffe/te og bakst)
  • Politisk debatt v/politiske partier i Lørenskog. Deltakere i debatten (bekreftet): Anita Patel (Ap), Knut Berg (H), Cato Ruud (FrP), Kathrine Østbye (Sp), Lisa Kara Frøyland (MDG), Dan Levi Hykkerud (Krf), Bjørn Gran (V)

Møteleder: Eva Næss Karlsen (V)

Se nyhetssaker: