Arbeidet med Rogaland Venstres stortingsliste er godt i gang

Rogaland Venstres nominasjonskomite, Foto: Venstre

Oppgaven til nominasjonskomiteen er å komme med en helhetlig innstilling til stortingsvalglisten for 2025. Stortingsvalglisten skal behandles under nominasjonsmøtet 28.september. Under kan du lese om prosessen og veien videre.

Arbeidet i nominasjonskomiteen startet like etter fylkesårsmøtet i mars. I første runde fikk nominasjonskomiteen inn forslag på godt over 50 navn til kandidater. Disse navnene har komiteen satt opp i en alfabetisk liste. Listen er sendt ut til alle lokallagsledere, leder av Rogaland Unge Venstre og Venstrekvinnelaget. Komiteen har bedt lokallagslederne involvere de ulike styrene, og deretter komme med en prioritert liste i retur til nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen ber om at det tas hensyn til alder, kjønn og geografisk spredning. Videre ønsker vi i nominasjonskomiteen at det vektlegges politisk og organisatorisk engasjement. Lokallagslederne skal sammen med sine lokallag gå gjennom lista, for deretter å komme med innspill til hvilke 20 prioriterte kandidater de ønsker skal representere Rogaland Venstre ved stortingsvalget 2025.

Ta gjerne kontakt med din lokallagsleder om du har innspill.

Her finner du listen over de nominerte til Rogaland Venstres stortingsliste 2025.

 

Viktige datoer fremover:

20. mai: Siste frist for lokallagene til å ha behandlet forslag til kandidater og rangering av disse. Lokallagene skal da sende sine tilbakemeldinger til nominasjonskomiteen.

28. august: Nominasjonskomiteens endelige innstilling til valgliste vil være ferdig senest 28. august. Listen vil da bli sendt til alle lokallag, samt fylkesstyret.

28. september: Nominasjonsmøte – Hold av datoen!

 

Nominasjonsmøtet

Lørdag 28. september finner nominasjonsmøtet sted.

Antall plasser hvert lokallag har til nominasjonsmøtet vil fylkesstyret kunne svare lokallagene på. Ønsker du å representere ditt lokallag på møtet, ta kontakt med ditt lokale styre. Det er begrenset antall delegatplasser basert på stemmetall og medlemstall. Møtet er åpent for publikum.

Alle forslag og innspill behandles konfidensielt i komiteen.

 

Hvem sitter i komiteen?

Ann Elin Piel, leder, Stavanger ([email protected])
– Gunnar Kvassheim, Eigersund
– Dag Fisketjøn, Suldal
– May Britt Vihovde, Haugesund
– Hege Eriksen Nordbøe, Venstrekvinnelaget
– Børge Brunes, Klepp
– Sebastian Fitjar, Unge Venstre

Om nominasjonsprosessen:

Nominasjonskomiteen ønsker en så åpen prosess som mulig. Våren 2024 vil vi avholde tre møter. Etter fristen 20. mai vil vi gjennomføre intervjurunder og rangere lista.