Venstre kjemper for Kulturskolen

Tobias Waage Bremnes
Tobias Waage Bremnes, kommunestyrerepresentant for Asker Venstre og nestleder i hovedutvalg for medborgerskap, Foto: Asker Venstre

 

Venstre kjemper for Kulturskolen

Tobias Waage Bremnes, kommunestyrerepresentant Asker Venstre og nestleder i Hovedutvalg for medborgerskap

Asker har rekorden for Norges dyreste kulturskole

Den mest grunnleggende urettferdigheten i samfunnet er at ikke alle barn har like muligheter
når de vokser opp. I Asker ser vi dette på hvem som har, og ikke har, muligheten til å delta på
fritidsaktiviteter. For at flere barn og unge skal inkluderes og dyrke sine egne interesser så må
vi bryte ned barrierer som prisnivå.

Derfor mener Venstre at vi må prioritere og satse på Kulturskolen fremover. Asker har
rekorden for Norges dyreste kulturskole, og det står flere hundre barn på venteliste for å få
elevplass. Vi vet at pris er den største barrieren for deltakelse, og hver tredje forelder forteller
at de vurderer om barnet sitt kan fortsette i Kulturskolen på grunn av prisnivået.

Dette er alvorlig, og derfor er det viktig at vi nå tar grep.

Venstre med på å bevilge 275 000kr til Asker Kulturråd

Vi har allerede satsninger som skal gjøre det billigere å delta. Fra før har vi gratisplasser ved
Kulturskolen, og nylig var Venstre med på å bevilge 275 000kr til Asker Kulturråd for å
etablere et Solidaritetsfond. Dette er en målrettet og ubyråkratisk ordning som kan dekke
kontingenter, øvinger, reiser og utstyr til barn og unge i familier med vanskelig økonomi.

Solidaritetsfondet er et godt tiltak og en viktig prioritering, men vi er også nødt til å ta tak i
roten av problemet; høye priser og manglende elevplasser. Det er enda usikkert hvilket
handlingsrom vi har ved neste budsjettbehandling, men jeg kan love at jeg og Venstre skal
arbeide for å løfte Kulturskolen.

Alle barn skal ha muligheten til å dyrke sine egne interesser

Alle barn skal ha muligheten til å dyrke sine egne interesser, uansett om det er fotball, piano,
langrenn eller visuell kunst. Vi vet at Asker har Norges dyreste kulturskole, og derfor tar
Venstre kampen for lavere priser og kortere ventelister.

 

Publisert Budstikka 07.05.24