Venstre vil bevare Skarnes videregående skole

Skarnes VGS

En nedleggelse av Skarnes videregående skole er et alternativ som vurderes av flere politiske partier i Innlandet. Venstre er ikke ett av dem.

Bakgrunnen for diskusjonen om ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet har sammenheng med synkende elevtall. Dette krever endringer for å opprettholde gode tilbud til elevene også i fremtiden. Det vil si at noen skoler eller skolesteder kan måtte bli lagt ned, mens noen programfag og studieretninger må flyttes og slås sammen med lignende tilbud andre steder.

Likevel ser Venstre det tvert imot som en god idé å beholde skoletilbudet på Skarnes. På den måten kan vi være med på å videreutvikle Kongsvinger-regionen. Vi trenger langsiktig satsing i Innlandet! Sammen med Øvrebyen og Sentrum, utgjør Skarnes en naturlig del av helhetstankegangen rundt et godt skoletilbud i regionen. Færre, men større skoler, vil resultere i redusert valgfrihet. Det er ingen naturlov som tilsier at mindre skoler ikke er fullgode alternativer.

Sør-Odal er blant en håndfull kommuner i Innlandet som vil ha en større andel avgangselever i 2038 – en økning på nærmere 40 elever! Et viktig aspekt ved tallgrunnlaget benyttet av Innlandet fylkeskommune er at hverken tilflytting eller mottak av flyktninger er tatt inn i regnestykket. Både Sør-Odal og Kongsvinger er altså kommuner i vekst. Samtidig ser vi at Stor-Oslo stadig vokser, noe som gir et enda større grunnlag for vekst i Kongsvinger-regionen. Dette understreker viktigheten av å opprettholde et godt skoletilbud!

Alle de tre skolene i Kongsvinger og Skarnes har høy oppfyllingsgrad. Det vil si at klassene i hovedsak er relativt fulle, med unntak av enkelte årskull. Fremfor nedleggelse ønsker Venstre heller å se på muligheten for å flytte tilbud mellom skolene. Dette kan for eksempel være å samlokalisere linjene elektro og datateknologi eller frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

Kongsvinger-regionen scorer skyhøyt når det gjelder utenforskap. Hele 24% mellom 19-30 år er hverken i utdanning eller arbeid, og andelen unge uføre øker. Et liv i utenforskap har store konsekvenser for den enkelte. I tillegg utgjør det samfunnsmessige tapet ved at en 19-åring står utenfor arbeidslivet frem til fylte 62 år over 15 millioner kroner. Hvor samfunnsøkonomisk er det da å fjerne opplæringsmuligheter lokalt?

Et godt skoletilbud i nærheten av hjemmet, og et alternativ for elevene som ikke ønsker å gå på de største skolene, vil kunne hjelpe flere igjennom videregående skole. Og det trenger vi!

Næringslivet i Kongsvinger-regionen roper etter kompetanse. Å legge ned gode tilbud nå, vil definitivt ikke hjelpe næringslivet på sikt. Vi må derfor tenke nytt. Hvordan kan vi knytte næringslivet tettere sammen med skolen? En mulighet kan være alternative læringsmodeller med mer veksling mellom bedrift og næringsliv. Venstre ser for oss at Skarnes videregående skole kan være et senter for denne type skole, samtidig som det «ordinære tilbudet» opprettholdes.

Venstres lokallag i Odal og Kongsvinger står sammen med fylkestingsgruppa i dette. Venstres fylkestingsgruppe kommer til å kjempe for opprettholdelse av skoletilbudet på Skarnes, og samtidig være innovative og se på alternative modeller for å sikre et helhetlig skoletilbud i Kongsvinger-regionen!

Skrevet av

Odal Venstre v/Jeppe Arnesen, Carina Ryen Nyheim og Jon Erik Drugli. Kongsvinger Venstre v/Audun Wangen og Inger Noer. Innlandet Venstres fylkestingsgruppe v/Ketil Kjenseth og Stig Vaagan.