Østmarka nasjonalpark er åpnet!

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, leder for Østmarkas Venner Helga Gunnarsdottir, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Marit Vea, Fylkesråd for plan, kulturminner, klima og milljø i Akershus Solveig Schytz og gruppeleder for Venstre i Lørenskog Bjørn Ivar Gran nyter utsikten over Østmarka nasjonalpark fra toppen av branntårnet på Kjerringhøgda i forbindelse med åpningen av Østmarka Nasjonalpark 25.mai 2024., Foto: Martha Grønning
– Det er en historisk dag, når den nye nasjonalparken i endelig er åpnet sier Solveig Schytz, Venstres fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø Akershus

Å bevare naturen og artsmangfoldet i Østmarka for framtida har vært en svært viktig sak for Venstre, og gleden er stor over at nasjonalparken i dag er åpnet. Venstre har arbeidet lenge, både lokalt, regionalt og nasjonalt for å få etablert nasjonalparken.

Vi må verne mer natur
Norge har gjennom naturavtalen forpliktet seg til å verne 30% natur og restaurere 30% natur. Store deler av Østmarka har nå fått vernestatus som nasjonalpark, naturreservater og statlige vernede friluftsområder. Arbeidet med å restaurere natur i Østmarka pågår. Venstre vil arbeide videre for at vi verner mer natur og restaurerer mer natur.

Østmarkas venner tok initiativet til nasjonalparken
Østmarkas venner v/ Johan Ellingsen ble tildelt Akershus Venstres miljøpris i 2013 for arbeidet med å etablere Østmarka nasjonalpark
Det har vært en lang kamp for å få på plass nasjonalparken, både i nasjonal og lokal politikk de siste 12 årene.
Det var Østmarkas venner som i 2012 tok initiativet og tok kontakt med daværende byråd Ola Elvestuen (V) i Oslo og la fram er konkret forslag om en ny nasjonalpark i Østmarka. Ola Elvestuen tok ballen umiddelbart, og Venstre mobiliserte lokalt i alle kommunene rundt Østmarka.

Lokal kamp for nasjonalpark
Venstre sto på og jobbet for flertall for ny nasjonalpark både i Akershus, i Ski kommune (nå Nordre Follo), Enebakk, Rælingen og Lørenskog. Den lokalpolitiske behandlingen var en tøff kamp med mye motstand i flere av kommunene, og i Enebakk
kommune sa de til slutt nei.

Venstre og Østmarkas Venner Ola Elvestuen er nasjonalparkens far

Selv om det i dag var klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen som foresto den offisielle åpningen av nasjonalparken, er det ikke tvil om at det er Venstres Ola Elvestuen som er “nasjonalparkens far”. Han tok opp saken først som byråd for miljø og samferdsel i Oslo, og arbeidet videre med den deretter som Stortingsrepresentant, og som klima- og miljøminister. I 2016 ble det fremmet forslag i Stortinget, og da Venstre gikk inn i regjering i 2018 ble det presisert i regjeringserklæringen Jeløyaplattformen at en kommune ikke skulle kunne blokkere et regionalt og nasjonalt ønske om å etablere nasjonalpark. I 2019 satte klima- og miljøminister Ola Elvestuen gang den formelle verneprosessen som ledet fram til etableringen av nasjonalparken.