Nominasjon til stortingsvalget 2025

Foto: Oda Scheel

Nominasjonsprosessen i Oslo Venstre er godt i gang. Nedenfor finner du en oversikt over alle kandidater som er foreslått, satt opp i en alfabetisk, uprioritert liste. Lista er «vasket» for personer som har gitt beskjed om at de ikke ønsker å stille til valg.

Mandag 10. juni vil det avholdes et åpent møte hvor du får mulighet til å bli bedre kjent med de foreslåtte kandidatene. Møtet finner sted på Vega Scene og starter kl. 18.00.

I august vil det gjennomføres prøvenominasjoner i de ulike bydelene. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Den endelige lista på 26 navn vil bli valgt på Oslo Venstres nominasjonmøte 19. oktober.

Ta kontakt med nominasjonskomiteen på [email protected] hvis du har spørsmål til lista eller prosessen. Praktiske spørsmål kan rettes til sekretariatet på [email protected] eller 22 40 43 73.

De foreslåtte kandidatene er listet opp nedenfor, i alfabetisk rekkefølge:

Adrian Salihu
Agnes Grutle Brande
Aleksander Engevik
Alvhild Hedstein
Anna Dåsnes
Berit Kvæven
Borgar Aamaas
Britt Inglingstad
Catrine Fladsrud Vold
Daniel Jackson
Darya Shut
Ebba Stub Køber
Eili Vigestad Berge
Einar Eidsvåg
Eirik Torheim
Geir Uno Lange Braaten
Grunde Kreken Almeland
Gudrun Jære Hoel
Guri Melby
Hanna Lein-Mathisen
Hans Jacob Huun Thomsen
Hans Kristian Voldstad
Ida Eline Fuglevik Dahler
Ingvill Elvestad Meltvedt
Isabelle Ringnes
Jan-Petter Holtedahl
Jarl W. Alnæs
Jens Kristoffer Bøyesen Vik
Johan Ræder
Jonas Bjørnødegård
Kamile Gürsel
Katrine Heier
Kevin Johnsen
Kristin Dubland Marken
Margrethe Geelmuyden
Marit Kristine Vea
Marte Thorstein
Martha Grønning
May-Brith Døssland
Mobin Anwar
Naomi Ichihara Røkkum
Nicolas Mendoza
Odd Einar Dørum
Ola Elvestuen
Olav Persson Ranes
Oline Sæther
Ragna Marie Tunold
Roar Andersen
Rodas Tadese Sibahtu
Sebastian Parry-Jones Øyrehagen
Simen Ringdahl
Sofie Høgestøl
Stig Asplin
Terje Laurendz
Tor Frøytvedt Dahl
Torkild Strandvik

Alle kandidater som har blitt spilt inn har fått anledning til å gi tilbakemelding på om de vil stå på lista. De som har trukket seg, og kandidater vi ikke har kontaktinformasjon til, har ikke blitt ført opp.