Hva er verdier?

Foto: Klara Skovro Thoresen

Hva er verdier?
Store Norske Leksikon sier:

Verdi er kvaliteten ved noe.
Det som er godt ved noe.
En tings verdi sies å bestemme dens viktighet, med tanke på hvordan vi tar vurderinger og
beslutninger.

Kjære partfeller!
Hvorfor er det viktig å snakke om verdier nå? Hva har det å si?
Er ikke alt dette avklart og selvsagt?

Verdier i dag, i verden i dag.
Det er transformative tider.
En tid der vi skal adressere og løse store spørsmål. Store spørsmål med store
problemstillinger. Og ikke bare én.
Nå brenner det og kartet er rødt. Klimaet vakler og livsgrunnlaget svikter.
Naturen bygges ned i et grønt skifte til en renere fremtid.
Klimaet skal reddes med vekst, opportunisme og økonomisk vinning.
Tidligere etablerte sannheter og fakta er åpne for tolkning.
KI er vår nye smarte venn som vennlig truer våre jobber og kaster hele fremtiden opp i en
relativitetssky.
Disrupsjon er den nye markedsstrategien.
Disrupsjon er den nye politiske strategien.
Disrupsjon er snarveien til toppen.

Nasjoner i krig.
Krig skal løses med våpen.
Absurde menn med uforklarlig mye makt.
Gutteguder med hendene på joysticken som styrer vår fremtid.
Som styrer våre handlinger?
Vekst er den nye religionen.
Gud er en gründer.
Wonderpanick er samtidsdiagnosen.
Usikkerhet er tidsånden.

Hva er meningen med livet?
Hva er et meningsfullt liv?
Hva er kunnskap?
Hva er sannhet?
Hva er bevissthet?
Hvem er jeg?
Hva er fri vilje?
Er vi egentlig fri?
Hva er et rettferdig samfunn?
Hva er verdien av mennesker?
Verdien av dyr?
Verdien av natur?
Hva er verdien av penger?

Plutselig er de klassiske filosofiske spørsmålene brennende dagsaktuelle.

Brått var det slutt på fredstid.
Beredskap er dagens ord. I går var det det grønne skiftet.
I stad?
Uansett.
Tektoniske plater skifter under oss.
Valgene vi tar i dag former fremtiden.
I fredstid kunne vi leke og eksperimentere.
Nå står vi med konsekvenser av tidligere valg og nye valg med enorme fremtidige
konsekvenser.

Det politiske prosjektet er ikke lenger en lek.
Det er et blytungt samfunnsansvar.
Men tidens usikkerhet skal møtes med fremtidsoptimisme.

Du vet, den norske optimismen som forteller historiene om at alt er bra.
Vi har det bra. Vi er heldige. Det går bra.
Personlig synes jeg skrekkfilm med smilende klovner er skumlest.

Optimismen er selvsagt et motsvar til pessimisme, depresjon og håpløshet.
Det er et dypt menneskelig og forståelig motsvar.

Men ligger alltid svaret i motsetningen?

Hva med realisme?
En tid preget av alvor har et skrikende behov for ledere med samvittighet, empati, innsikt og
evnen til å tenke lange tanker.
Og kanskje til å sette grenser?

Usikkerhet er den nye oljen.
Usikkerhet er en drivkraft.
Et menneskelig drivstoff.
I usikkerhet kan man styre folkemengder med enkle løsninger.
Økonomisk usikkerhet utløser store bevegelser og strukturelle endringer.
Initiativ, handling og raske valg.
Optimisme eller desperasjon? Optimistisk desperasjon?
Noen surfer. Mange synker.
Hver av oss blir oss selv nærmest og fellesskapet blir noe som kan velges bort.
Alles kamp mot alle.
DISRUPSJONEN ER HER.

Hele grunnen til at vi I det hele tatt kan kalle oss selv Homo Sapiens – altså Tenkende
Mennesker – skyldes vår evne til å samarbeide.
Vår evne til å enes om et narrativ, organisere oss i grupper og skape noe sammen.
Dette er måten vi har bygget sivilisasjonen på.
Dette er fundamentet vi står på.

Men hvor ble det av “vi” I dag?
Hva skjer når vi bare blir et samfunn av “jeg”?

Balanse
Jeg har ikke vært lenge i Venstre. Og det var ærlig talt litt tilfeldigheter som gjorde at jeg
endte opp i dette partiet. Men det var ikke et ukjent parti for meg. Både min far og min
bestemor var ihuga venstrefolk og Venstre har hatt fast representasjon rundt kjøkkenbordet i
oppveksten.

Så, hvem var Venstre?

Kulturpartiet. Kunnskapspartiet. Klima- og miljøpartiet.
Partiet som vinglet og endret mening!
Jeg elsker det! For det betydde at dette var partiet som lyttet.
Partiet som samtalte.
Partiet for de små.
Partiet for frihet under ansvar.

Ah! de Sosialliberale.

Kardemommeloven!
Ekko av anarkistens hjertesak.
En erkjennelse av individets frihet til kreativitet, utfoldelse og individualitet.
En erkjennelse av samfunnet, den sosiale strukturen som skal sikre en livslang
trygghetssirkel.
Frihet i trygghet.
Balanse.
Ja. Her kan jeg stå.
Godt planta i en utrolig spennende midtstilt posisjon hvor jeg kan lytte og samtale med ulike
perspektiver fra hele samfunnet.
Uenighetsfellesskap som bygger toleranse.
Forstå at i alt virvaret av meninger, ulikheter, mangfold, historier, bakgrunner og kulturer er
det alltid en fellesnevner.
Lete etter gjenkjennelsesfaktoren bak de vi er uenige med.
Å menneskeliggjøre. Å forstå.
Å se nyansene i en tid hvor kontrastene skrus opp.
Vår tids mest radikale og modige posisjon.
I midten.
Å tørre å være trygge nok til å lytte i en usikker tid.
Med hjertet og nysgjerrigheten til å se mennesker på begge sider
og motet til å svare på polariseringen.
Å ville andre vel.
Et fredsprosjekt.

For et utrolig spennende prosjekt.
For et utrolig verdig prosjekt!

Verdi er kvaliteten ved noe.
Det som er godt ved noe.
En tings verdi sies å bestemme dens viktighet, med tanke på hvordan vi tar vurderinger og
beslutninger.

Så, hvem er Venstre?

Plutselig er jeg usikker.
Folk jeg snakker med er usikre.
Hva er verdiene våre?
Jeg må finne ut hvor jeg har landa og om jeg hører hjemme her.

Det liberale Venstre?
Men, hva skjedde med Sosial?
Det sosialliberale Venstre?
Hvor ble det av erkjennelsen av “vi”, “jeg” og balansen der imellom?

Et liberalt frihetsprosjekt?
Men kan man egentlig oppleve følelsen av frihet uten trygghet i bunn?

Kjære partifeller

Nå begynner arebeidet inn mot stortingsvalget i 2025.
Vi skal igjen definere og redefinere oss.
Verdienes betydning i samtiden er ferskvare.
Hva skal vi forankre oss i når velgerne spør hvem vi er?

Hva er egentlig frihet?
Hva er trygghet?
Hva er et “jeg” uten et “vi”?

Anne Goro Tronsmo Haugland
Alvdal Venstre