Nominasjonskomiteen i Rogaland Venstres innstilling til stortingslisten 2025

Fra venstre: Sondre Undheim Lokøy, Kjartan Alexander Lunde og Mette Lothe, Foto: Venstre

Nominasjonskomiteen i Rogaland Venstre offentliggjør i dag sin innstilling for Rogaland Venstres stortingsliste. Kjartan Alexander Svartsund Lunde er enstemmig foreslått som toppkandidat.

Svartsund Lunde har lang erfaring fra fylkespolitikken i Rogaland, i tillegg til flere verv i Stavangerpolitikken. Han sitter blant annet som utvalgsleder i Utvalg for klima og natur i Stavanger kommune. Han er vara til Venstres sentralstyre, og med det fast møtende til landsstyret i Venstre. Han har også vært vikarierende statssekretær for Iselin Nybø i næringsdepartementet, og for Sveinung Rotevatn i miljøverndepartementet.

På en andreplass har flertallet av komiteen innstilt på ungdomskandidat Sondre Undheim Lokøy. Lokøy er ung, men har likevel lang politisk erfaring. Han har tidligere vært leder i Elevorganisasjonen i Rogaland, og sitter nå i Unge Venstres sentralstyre. Han har vært ansatt som fylkessekretær i Rogaland Venstre. Nå arbeider han i Venstres hovedorganisasjon, i tillegg til å studere. Han er også nestleder i utvalg for levekår i Time.

Mette Lothe er innstilt av flertallet i komiteen, på en tredjeplass. Lothe sitter i Bystyret i Haugesund. Hun er gruppeleder og nestleder i utvalg for Plan og miljø. Hun har også vært leder i Haugesund Venstre.

Unni Fuglestad er enstemmig innstilt som fjerdekandidat til stortingslisten. Unni er en politiker med lang erfaring. Hun sitter sammen med Svartsund Lunde i fylkestinget, og er leder av Regional-, kultur- og næringsutvalget

På femteplass har komiteen innstilt Bjarte Horpestad. Han er i dag fylkesleder i Rogaland Venstre. Bjarte har lang politisk fartstid til tross for sine 26 unge år. Han sitter i kommunestyret i Karmøy og er leder i Hovedutvalg oppvekst og kultur. Horpestad er også leder for Rogaland Venstre.

Etter flere møter og gode diskusjoner er nominasjonskomiteen nå ferdig med sin jobb. Vi har utarbeidet en innstilling med 20 gode og dyktige kandidater. Innstillingen er jevnt fordelt i forhold til geografi og kjønn. Vi har en innstilling som vi mener speiler Venstre på en god måte. Vi har en god kombinasjon med erfarne og unge kandidater, uttaler leder av nominasjonskomiteen Ann Elin Piel

*Det er dissens på 2. og 3. plassen på listen. To av komiteens medlemmer ønsker at disse to kandidatene skal bytte plass. Dette vil bli avgjort under nominasjonsmøtet 28. september.

Hele innstillingen:

Plass Navn Kommune Født
1 Kjartan Alexander Lunde Stavanger 1987
2* Sondre Undheim Lokøy Unge Venstre 2002
3* Mette Lothe Haugesund 1969
4 Unni Fuglestad Time 1970
5 Bjarte Espeland Horpestad Karmøy 1998
6 Mia Bruvik Stavanger 1995
7 Julian Osorio Sandnes 1991
8 Liv Ingrid Torkelsen Sokndal 1988
9 Martin Haukali Klepp 1993
10 Lene Røkke Mathisen Haugesund 1980
11 Olav Lindseth Suldal 1983
12 May Britt Jensen Stavanger 1965
13 Sondre Lunde Hansen Sola/UV 2005
14 Idunn Helle Stavanger 1990
15 Erik Nyman-Apelset Strand 1987
16 Helene Bokn Karmøy/UV 2006
17 Ingve Lerang Randaberg 1975
18 Trine Røyneberg Eigersund 1984
19 Jøran Dahl Gjesdal 1972
20 Mette Vabø Stavanger 1982

Nominasjonskomiteen har bestått av: Ann Elin Piel, May Britt Vihovde, Gunnar Kvassheim, Børge Brunes, Dag Fisketjøn, Sebastian Fitjar (UV) og Hege Eriksen Nordbøe (VK).

Henvendelser rundt listen kan sendes til ann.elin.piel@stavanger.kommune.no