Norge må gi amnesti til papirløse flyktninger

Ismail Ali Hussein, bystyrerepresentant for Oslo Venstre, Foto: Privat

Asylsøkere trenger støtte og forståelse. Ikke avvisning og usikkerhet.

Regjeringen bør lytte mer til desperate menneskerop fra Trandum enn til Frps innvandringstalsperson Erlend Wiborg.

Forrige uke sto vi samlet utenfor Stortinget, forent i vårt krav om rettferdighet og humanitet for de 21 etiopiske asylsøkerne som står i fare for å bli tvangsreturnert fra Norge.

Disse menneskene, som har søkt tilflukt og beskyttelse, trenger støtte og forståelse. Ikke avvisning og usikkerhet.

En tvangsretur innebærer å se vekk fra hvert enkeltmenneskes livssituasjon og behov, og Norges internasjonale forpliktelser. Når Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) ber om at ingen returneres uten en ny, grundig og individuell vurdering av deres beskyttelsesbehov, er dette det minste vi bør forvente at regjeringen følger opp.

Men en ny vurdering er ikke nok i seg selv. Vi må også ta hensyn til barnas beste og familienes tilknytning til Norge gjennom mange års opphold. Dette bør være en god grunn til at denne returen ikke bør gjennomføres.

Må stå opp for menneskerettigheter

Mandag ble det også kjent at 13 tidligere statsråder støtter Noas bønn om å stoppe disse tvangsreturene. Vårt krav er at regjeringen står opp for menneskerettigheter og tar moralsk ansvar for å gi papirløse flyktninger trygghet og mulighet til å leve verdige liv.

Slik som Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum påpeker i sin kommentar, har vi en regjering som lever på SVs nåde, men som likevel pågriper mennesker som har bodd i Norge i over 20 år og internerer dem på Trandum.

Det er enda verre at SV, som ellers i en borgerlig regjering ville ha vært fremst i rekken, i dag holder en lav profil i denne situasjonen. Når slike saker dukket opp på Venstre og KrFs vakt, så var vi helt fremst i kampen for grunnleggende menneskerettigheter og menneskeverdet.

Derfor har vi tidligere fått gjennomslag for en engangsløsning som burde ha omfattet langt flere enn den gjorde, og vi stilte opp for de afghanske asylbarna da det gjaldt aller mest og vi også måtte håndtere den syriske flyktningsituasjonen.

Norge må gi amnesti

Venstre har tatt et tydelig standpunkt om i denne og lignende saker. Vi har vedtatt en uttalelse om at Norge må gi amnesti til papirløse flyktninger som har vært lenge i Norge, og gi dem oppholdstillatelse.

Mange av disse menneskene har levd en svært usikker livssituasjon over mange år, uten mulighet til å leve livet slik de ønsker og bidra fullt ut til samfunnet. De er en del av vårt fellesskap, og det er på tide å anerkjenne deres rett til et liv i trygghet og verdighet.

I Oslo Venstre har opprettingen av en uavhengig gjenopptakelseskommisjon for lengeværende asylsøkere blitt vedtatt, for å gi oppholdstillatelse til asylsøkere som har vært i Norge over lengre tid, og for at alle asylsøkere i Norge skal få tilgang til grunnleggende tjenester som skolegang, helsehjelp og arbeidstillatelse.

Går i feil retning

Dette er en kamp for rettferdighet, humanitet, og for en fremtid hvor alle kan leve med verdighet. Det er en kamp vi ikke kan overlate til Frps Erlend Wiborg og dagens regjering.

Min oppfordring til partiet SV er å ta ansvar for papirløse flyktninger nå som dere er i en maktposisjon og kan stille krav til dagens regjeringen som går i en feil retning.

Vårt felles krav er klart: Ingen skal returneres til usikkerhet og fare uten en rettferdig vurdering. Norge skal være et foregangsland for medmenneskelighet og beskyttelse for de som trenger det mest. Det er vi ikke hvis disse tvangsreturene gjennomføres.

Vårt engasjement for flyktninger bør ikke være avhengig av hvilken regjering som sitter ved makten, men likevel hviler ansvaret nå ekstra på SVs skuldre.

Ismail Ali Hussein, bystyrerepresentant for Oslo Venstre

Innlegget er publisert i Nettavisen 26.3.2024