Venstres klimaløsninger 2019

Hver dag og hver uke jobber vi med å gjøre noe med klimaendringene. Vi finner klimaløsninger, og vi leverer hver dag. Vi leverer langt mer enn noen regjering før oss.

Bare den siste tiden har vi gjort følgende:

 1. 2.3 milliarder kroner til det som kan bli verdens største flytende havvindpark.
 2. En styrking av kollektivsatsingen (utenom jernbane) på over 1,5 mrd. kroner (som følge av «bompengeavtalen»). Det er en dobbelt så stor økning fra et år til det neste som hele bevilgningen til kollektivtransport i det siste statsbudsjettet til den rødgrønne regjeringen, som var 750 mill. kroner. (Kilde: Blå bok 2013)
 3. Vi har satt av 1 milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport.
 4. Nysnø får neste år tilført 700 millioner kroner i ny kapital, som skal investeres i norske bedrifter og selskaper som bidrar til å få ned de norske klimautslippene.
 5. Vi setter i gang med elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, som vil medfører betydelig reduserte CO2-utslipp. 100 mill. neste år. 1,9 mrd. totalt
 6. Vi har lagt fram handlingsplan for grønn skipsfart for å elektrifisere nærskipsflåten og fulgt opp med bevilgninger i RNB. Mer kommer i statsbudsjettet til høsten.
 7. Fra neste år dobles bevilgningene til FNs grønne fond fra 400 til 800 mill. kroner.
  I tillegg bruker vi rekordstore beløp på ting vi vet virker og som vil få ned klimautslippene på sikt:
 8. Rekordsatsing på jernbaneutbygging og vedlikehold. I år bruker vi 25,4 mrd. kroner på jernbane: Drift, vedlikehold og investeringer. Neste år vil det bli enda mer. Det siste året under den rødgrønne regjeringen ble det brukt 14,4 mrd. kroner (Kilde: Blå bok 2013).
  Bevilgningene til jernbane har økt med 75 prosent med Venstre i posisjon.
 9. Bevilgningene til ENOVA er nesten doblet. Fra 1,8 mrd. 2013 til 3,2 mrd. nå.
 10. Vi viderefører el-bilfordelene som innebærer en avgiftslette på ca. 5 mrd. kroner per år., men som er villet politikk, en stor suksess og helt avgjørende for å få ned utslipp fra transportsektoren. Nesten annen hver nybil som ble solgt i Norge i juni i år var en el-bil. Så langt i år er el-bilandelen av nysolgte biler 43,6 prosent.
 11. Vi har lagt fram en plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025 og for alternative drivstoff.
 12. Vi har innført Klimasats-ordningen som gjør at kommunene får støtte til å redusere utslipp av klimagasser. Siden Klimasats ble etablert etter Venstres initiativ 2016, har kommunene fått rundt 600 millioner kroner til lokale klimatiltak.

For å nevne noe…