Til innhold
Vestnes Venstre 2023

Venstre tar Vestnes framover.

Vestnes Venstre

Vestnes Venstre er eit liberalt borgarleg parti som:

  • legg vekt på stor fridom for den enkelt
  • legg vekt på sosiale omsorgstenenster som hjelper dei som treng det
  • stiller kritiske spørsmål til det etablerte
  • spør alltid om det er noko vi kan gjere betre
  • er ope for nye tankat som må bli utprøvde, dette gjer oss nytenkande og framtidsretta

Våre hjartesaker: Fridom til enkeltmennesket, ta vare på miljøet og fellesskapet, vi heier på gründeren, dugnadsånda og lokalt sjølvstyre, framovermoglegheit for å lære nye ting, og du skal få lov å elske den du vil.

Venstre tar Vestnes framover.

Våre folk