Til innhold
Eit liberalt Vestnes.

Vestnes Venstre

Vestnes Venstre er eit liberalt borgarleg parti som:

  • legg vekt på stor fridom for den enkelt
  • legg vekt på sosiale omsorgstenenster som hjelper dei som treng det
  • stiller kritiske spørsmål til det etablerte
  • spør alltid om det er noko vi kan gjere betre
  • er ope for nye tankat som må bli utprøvde, dette gjer oss nytenkande og framtidsretta

Venstre setter Folk først.