Til innhold
Stem Venstre 2023 - venstre.no
Foto: Venstre

For eit liberalt Aurland!

Aurland Venstre

Venstre er eit liberalt borgarleg parti.

Venstre i Aurland vil:

  • Ta vare på naturmangfaldet
  • Ha ein serviceinnstilt kommune for innbyggjarane sine
  • Hjelpa dei som vil starta nye verksemder og skapa nye arbeidsplassar
  • Sikra best mogleg oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen
  • Ha best mogleg omsorgs- og butilbod for dei som treng det
  • Endra balansen mellom administrasjon og politisk styring
  • Flytta fokuset frå kommunen som forvaltningsorgan til kommunen som geografisk område og folket som bur her

Viktige saker for komande periode

Våre folk