Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Folk først i Høyanger

Høyanger Venstre

Fridom for den einskilde og ansvar for kvarandre er grunntanken i Venstre sin sosial-liberale politikk. Det ideologiske grunnsynet vårt er tufta på demokratiet som styreform, med vekt på desentralisering, deltaking og ansvar. Venstre sine politikarar i Høyanger skal vera innbyggjarane sine tillitsvalde, og såleis plikt til å stå til teneste for alle som bur i kommunen.

Kontaktpersonar