Til innhold
Foto: Truls Slevigen

Vi tar bygda Framover.

Krødsherad Venstre

Vi må være medmennesker, sikre et godt miljø, utnytte mulighetene og utvide mangfoldet i Krødsherad.

Vi i Venstre vil inkludere deg, slik at vi sammen kan skape trivsel, glede og et godt sted å være i Krødsherad.

Våre folk